162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures

Bij algemene vragen/opmerkingen kan er contact opgenomen worden met de secretaris van de NCC:
Angele Bergsma; caviaclub@outlook.com

Voor vragen met betrekking tot het lidmaatschap kan er contact opgenomen worden met de secretaris/penningmeester van de NCC:
Angele Bergsma/Ruben Borst; caviaclub@outlook.com

Voor vragen en/of opmerkingen over de website kan u contact opnemen met de websitebeheerder van de NCC:
Alfred J. Rozemeijer; caviaclub@outlook.com

14 + 14 =