Lidmaatschap

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de NCC houd onder andere in:

  • dat u deel kan nemen aan de door de NCC georganiseerde club-/ fokkersdagen;
  • dat u jaarlijks het nieuwe caviaboekje ontvangt;
  • dat u vermeld kan worden op de fokkerslijst (dit graag zelf aangeven i.v.m. A.V.G.);
  • dat u de NCC informatiefolder kunt aanvragen;

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuwe leden:

Wilt u lid worden van de NCC? Stuur dan uw aanmelding per e-mail naar caviaclub@outlook.com met de volgende gegevens:

  • Voornaam en voorletters:
  • Achternaam:
  • Adres:
  • E-mailadres:
  • Telefoonnummer:
  • Geboortedatum:

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Contributie:

Seniorleden:                      €10,00
Jeugdleden:                       €7,50
Combinaties:                     €12,50
Nieuwe leden:                   eenmalig €5,00 extra administratie kosten
Toezending jaarboek:        €5,00

Nederlandse Caviafokkersclub te IJsselmuiden
IBAN/SEPA nummer:         NL47RABO0139037845
BIC nummer:                     RABONL2U

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC.
E-mailadres: caviaclub@outlook.com