Nieuws

Tussentijdse update van het NCC Bestuur

Tussentijdse update van het NCC Bestuur

Voordat er strengere richtlijnen gingen gelden heeft het NCC bestuur overleg gehad. Graag willen wij via deze weg een update geven van een paar besproken zaken.
Er is een verzoek gekomen om NCC bestuursberichten niet alleen te publiceren via de NCC Facebook- en webpagina’s maar ook via mail te versturen, dit omdat niet iedereen over facebook beschikt of regelmatig op de webpagina kijkt. Wij gaan bestuursberichten mailen naar NCC leden die ons hun emailadres hebben gegeven. I.v.m. de A.V.G. regels kan iemand die deze berichten niet wil ontvangen een antwoord terugsturen met het verzoek om verwijderd te worden uit deze mailinglijst.
Om kosten te besparen en de overleg frequentie te verhogen is er besloten dat bestuursvergaderingen ook via communicatie apps zoals bijvoorbeeld Skype gaan plaatsvinden. Hierdoor is het niet meer nodig dat iedereen naar een bepaalde locatie ergens in Nederland moet komen om te overleggen en kunnen we doorgaan, ook tijdens de Corona restricties.
De contributie voor 2021 zal worden aangepast zoals besproken en geaccordeerd tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2020. Door het samenvoegen van contributie en de verzendkosten van het jaarboek krijgen leden na het voldoen van de contributie automatisch het jaarboek toegezonden. Door het laten vervallen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden hopen wij een drempel weg te nemen voor nieuwe leden. De contributie voor 2021 zal er als volgt uitzien:
Contributie inclusief het toezenden van het jaarboek:
Seniorleden: € 15,00
Jeugdleden: € 7,50
Combinaties: € 17,50
Verder wordt er onderzocht of contributie via een automatische incasso geïnd kan gaan worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van individuele leden.
De NCC wil regelmatiger op NCC Caviadagen en KLN tentoonstellingen met voldoende cavia aandacht de cavia promoten middels een informatie stand. Hiervoor wordt nieuw materiaal ontwikkeld en beschikbaar informatie materiaal geüpdatet.
Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur
Resultaat erkenningen cavia’s 2020

Resultaat erkenningen cavia’s 2020

Dit jaar werden er weer Cavia’s ingezonden ter (voorlopige/definitieve) erkenning tijdens Nationale Bondsshow Dierenparade Noordshow.
Alle aangebonden variaties zijn voorlopig erkend of erkenning is verlengd.
Aanvraag voor een erkenning in de kleuren:
Oranje agouti ; voorlopig erkend tot 1 april 2022.
Lux , in Chocolade en zwart; voorlopig erkend tot 1 april 2022.
Aanvraag voor een definitieve erkenning in de kleur:
Champagne; verlenging tot 1 april 2021.
Voortzetting erkenning tot 1 april 2021.
Skinny; geen opmerkingen, de dieren zijn zeer goed.
Formele communicatie over de erkenning zal nog plaatsvinden via een publicatie in “Kleindier Magazine”

 

Geannuleerde NCC Caviadagen Tiel en Woldendorp

Geannuleerde NCC Caviadagen Tiel en Woldendorp

In december kregen we de eerste geluiden vanuit China over een virus met de naam Corona dat gepaard ging met ernstige ziekteverschijnselen en dat veel mensen trof. Toen was het voor velen iets wat ver weg plaatsvond en leefde het idee dat het hier in Europa niet zo’n vaart zou gaan lopen. Nu een paar maanden verder weten we beter en is de realiteit doorgedrongen dat dit virus het dagelijkse leven van iedereen beïnvloedt.

De laatste paar weken zijn de berichten al doorgekomen dat een tweetal NCC Caviadagen, Tiel en Woldendorp, geen doorgang konden vinden i.v.m. de geldende regels en richtlijnen. Vanaf de eerste beperkingen is er overleg geweest tussen de Caviadag organisatoren en het NCC bestuur over de invloed van de steeds strenger wordende regels vanuit de overheid. Na het bekend worden van het verbod op evenementen met meer dan 100 personen was er snel de link gelegd met de NCC Caviadag in Tiel. De grootste Cavia show van Europa trekt jaarlijks meer dan 100 bezoekers. Omdat er in eerste instantie een einddatum op deze maatregel werd vermeld van 6 april bleef er nog een kleine kans dat deze Caviadag op 2 mei door zou kunnen gaan. Door de aangescherpte maatregelen en de langere periode dat deze regels van kracht blijven hebben de organisatoren van de Caviadagen Tiel en Woldendorp moeten besluiten om deze Caviadagen te annuleren. Er is vanuit beide organisaties tot de laatste dag met veel enthousiasme gewerkt aan de voorbereidingen om de Caviadagen weer een groot succes te laten worden. Veel sponsoren, (inter)nationale keurmeesters, andere vrijwilligers en NCC leden met ingeschreven dieren hadden hun medewerking al toegezegd. Dit maakte de beslissing niet makkelijk, maar wel onvermijdelijk. Vanuit het NCC bestuur waarderen wij de inzet van alle betrokkenen en bedanken we hen en hopen dat een volgende editie weer gewoon kan plaatsvinden.

Voor nu, pas vooral goed op u zelf en uw naasten.

Met vriendelijke groet,

Het NCC Bestuur

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag Rijssen 29 februari 2020

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag Rijssen 29 februari 2020

Zaterdag 29 februari werd voor het eerst de Nederlandse Cavia Club (NCC) Caviadag Rijssen gehouden in het gebouw van de plaatselijke Postduivenvereniging “het luchtvermaak”. Een mooie locatie waar de 167 ingezonden cavia’s volledig tot hun recht kwamen.

Na een goed verlopen keuring was de algemene mening dat deze Caviadag Rijssen voor herhaling vatbaar is.

 

Aan het einde van de dag werden de volgende inzenders met hoofdereprijzen bekroond.

 

Beste v/d Show              –    Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug C-klasse)

Beste A-klasse                –    Combinatie Van Dijk – Schop                (Borstelhaar Rood beer)

Beste B-klasse                –    Combinatie René en Dinie (Gladhaar Goud agouti zeug)

Beste C-klasse                –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug)

Beste NE-klasse             –     Monique van Helvoirt (Gladhaar blauw zeug C-klasse)

Beste v/d Jeugd             –     Charissa Schot (Gladhaar Goud agouti zeug A-klasse)

Beste Collectie               –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Borstelhaar Rood)

Beste Langhaar              –     Combinatie Van Dijk – Schop               (Alpaca Bont zwart wit zeug C-klasse)

Beste Gladhaar              –      Priscilla Schriever (Driekleur (zwart-rood-wit) zeug A-klasse)

Beste structuurharige     –   Combinatie Van Dijk – Schop (Borstelhaar Rood beer A-klasse)

 

Leden die mee willen doen aan de NCC Topfokker competitie kunnen een foto met daarop de volledige keuringskaart  van hun drie beste resultaten per haarstructuur (gladhaar, structuur, langhaar en N.E.) mailen naar nccclubkampioenschap@gmail.com. Voor Jeugdleden gaat het om de drie beste resultaten ongeacht de haarstructuur.

Ruud Swaap neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Cavia Club (NCC)

Ruud Swaap neemt na negen jaar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Cavia Club (NCC)

Na de maximale drie termijnen van drie jaar (volgens de statuten) was er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NCC  het onvermijdelijke afscheid van Ruud Swaap als voorzitter van deze vereniging. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Ruud zich ontpopt als ambassadeur van de Cavia kleindierensport door de belangen van de NCC leden te behartigen  en te verdedigen. Hij bezocht veel Kleindieren Liefhebberij Nederland (KLN) bijeenkomsten en was vaak te vinden bij tentoonstellingen waar aandacht besteed werd aan de door hem zo geliefde Cavia diergroep. Zie je in de breedte dat kleindierensport aan belangstelling terugloopt heeft Ruud samen met de verschillende bestuursleden dit binnen de NCC kunnen stabiliseren. Met instemming van alle aanwezige leden tijdens de ALV is Ruud benoemd tot “lid van verdienste” van de NCC.

De leden van de NCC en het bestuur bedanken Ruud en zijn vrouw Carla voor alles wat zij tot nu toe hebben betekend voor onze vereniging en zoals Ruud al memoreerde in zijn afscheid dat het hier ging om het afsluiten van een periode als voorzitter, maar geen afscheid van de cavia kleindierensport. Wij hopen Carla en Ruud in de verschillende hoedanigheden nog regelmatig te ontmoeten tijdens NCC en KLN activiteiten.

Verder nam ook Nathalie Biggeman afscheid als bestuurslid van de NCC. Na haar toetreden tot het bestuur in 2018 heeft ze zich ingezet voor de NCC, maar heeft moeten constateren dat er door een drukke zakelijke en privé agenda steeds minder tijd overbleef voor de NCC. Wij bedanken Nathalie voor haar inzet binnen het bestuur, maar zijn overtuigd haar nog regelmatig te ontmoeten tijdens NCC activiteiten.

Tijdens de ALV is Alfred Rozemeijer gekozen als voorzitter van de NCC. Na zijn verkiezing geeft hij aan “er zin in te hebben”.

Raskampioenen gehuldigd

Raskampioenen gehuldigd

Op de laatste dag van het Nederlands NCC Kampioenschap dat gehouden werd in Boskoop zijn de Raskampioenen in het zonnetje gezet. Uit handen van de na negen jaar afscheidnemende NCC voorzitter Ruud Swaap ontvingen Ruben Borst, Combinatie Van Vliet en Combinatie Van Dijk-Schop een fraaie oorkonde.
Raskampioenen (minimaal 5 dieren):
· Beste gladhaar: Combinatie Van Dijk-Schop A- klasse wit d.o. U98
· Beste Rex: Ruben Borst A-klasse Rood-Wit F96
· Beste US-Teddy: Combinatie Van Vliet B-klasse zwart F96
· Beste Sheltie: Combinatie Van Dijk-Schop A-Klasse rood-wit F97,5
Nogmaals namens het NCC bestuur van harte gefeliciteerd

 

Winnaars van het NCC Kampioenschap bekend

Winnaars van het NCC Kampioenschap bekend

Ondanks het tegenvallende aantal dieren en inzenders liet de kwaliteit van een groot aantal dieren niet te wensen over.

Na een volle keuring werden een aantal dieren bekroond met een titel Nederlands NCC Kampioen 2020

 

Best in Show: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. A-klasse U98

Beste A-klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. A-Klasse U98

Beste B-klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit r.o. F97

Beste C-Klasse: combi. Van Dijk-Schop gladhaar wit d.o. F96

Raskampioenen (minimaal 5 dieren):

Beste gladhaar: combi Van Dijk-Schop A- klasse wit d.o. U98

Beste Rex: Ruben borst A-klasse Rood-Wit F96

Beste US-Teddy: combi van vliet B-klasse zwart F96

Beste Sheltie: combi. Van dijk-Schop A-Klasse rood-wit F97,5

 

Het Bestuur van de Nederlandse Cavia Club (NCC) feliciteert de inzenders met het behaalde resultaat

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Cavia Club (NCC)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Nederlandse Cavia Club (NCC)

 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 februari 2020

Verenigingsgebouw T.K.V.

Bulkweg 1 te Tiel

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur 

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.
 • Eldert v Vliet
 • Jan Schop
 • Ronald de Koning (reserve)

Verkiezing kascontrolecommissie

 • Eldert v Vliet Aftredend
 1. Voorstel tot verhogen contributie/ inschrijfgeld.
 2. Bestuursverkiezing.

Aftredend Nathalie Briggeman bestuurslid en Ruud Swaap beide niet verkiesbaar.He t bestuursvoorstel is Alfred Rozemeijer tot voorzitter te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com .

Schema van aftreden:

 • Voorzitter 2020
 • Secretaris 2021
 • Penningmeester 2022
 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Adverteren in het NCC Jaarboek is nog mogelijk

Het einde van het jaar nadert, en wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe NCC verenigingsjaar 2020.
Dus ook voor het nieuwe Jaarboek! Mocht u het leuk vinden om een advertentie te hebben in het Jaarboekje 2020, dan ontvangen wij deze graag.
Deze mogelijkheid bestaat voor leden en niet leden. Voor een relatief klein bedrag vestigt u de aandacht op uw Caviastal of Cavia gerelateerde producten/diensten.
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro
· Hele Pagina : 40,00 Euro
Mocht u dezelfde advertentie willen als in het Jaarboek 2019, dan kunt u dit ook gewoon aangeven.
Graag ontvangen wij de advertentie voor 6 januari 2020.
Wilt u meer informatie, mail ons dan via caviaclub@outlook.com onder vermelding van Adverteren Jaarboek.
Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u een voorspoedig 2020 te wensen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Nederlandse Cavia Club (NCC)
Mocht u nog geen NCC lid zijn en wil toch deelnemen aan een NCC caviadag:

Mocht u nog geen NCC lid zijn en wil toch deelnemen aan een NCC caviadag:

Mocht u nog geen NCC lid zijn, dan wordt er ook dit jaar weer de mogelijkheid geboden om aan een NCC caviadag deel te nemen.
Regeling kennismakingslidmaatschap:
 
Indien u nog geen lid bent of bent geweest van de Nederlandse Caviafokkers Club, (NCC), bieden wij u de mogelijkheid om toch aan één van onze caviadagen deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze caviadagen. U dient dit te vermelden op uw inschrijfformulier. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht 10 euro (lidmaatschap) en komt 5 euro eenmalige administratiekosten te vervallen. Op deze manier bent u voor de rest van het verenigingsjaar lid van onze vereniging en kunt u tijdens uw lidmaatschap deelnemen aan alle NCC caviadagen.

Let op, deze deelname is maar eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.