Nieuws

Onrust binnen de caviafokkers/houders gemeenschap i.v.m. “Onderzoek Chlamydia caviae”

Onrust binnen de caviafokkers/houders gemeenschap i.v.m. “Onderzoek Chlamydia caviae”

De laatste dagen worden caviafokkers/houders gecontacteerd om mee te werken aan een onderzoek naar de aanwezigheid van het “Chlamydia caviae” bacterie bij cavia’s. Deze bacterie kan bij zowel cavia als mens ziekte veroorzaken. Het is echter nog niet bekend hoe vaak deze bacterie bij cavia’s voorkomt. Middels dit onderzoek is het de bedoeling dit verder in kaart brengen. De onderzoekers zullen bij caviafokkers door het hele land bij een aantal dieren een ooguitstrijkje nemen en een kort klinisch onderzoek uitvoeren om het voorkomen van deze bacterie te kunnen bepalen. Daarnaast zal een schimmelmonster genomen worden. Hierbij wordt er met een soort tandenborstel een aantal keer over het lijf van uw cavia gestreken. Zowel het maken van een ooguitstrijkje als het nemen van een schimmelmonster zijn absoluut geen vervelende/ingrijpende handelingen voor uw cavia (wordt vermeld in de begeleidende mail)!

 

De NCC is recentelijk geïnformeerd en verzocht om mee te werken aan dit onderzoek door studenten van de Faculteit diergeneeskunde aan de universiteit Utrecht, in samenwerking met onder andere de Kleindier Liefhebbers Nederland. De NCC zal dit tijdens hun bestuursvergadering van 20 oktober bespreken en een standpunt innemen. Tot die tijd zal er geen medewerking verleend worden aan dit onderzoek. Mocht het NCC beslissen om medewerking te verlenen, dan zal er geen informatie met de onderzoekers gedeeld worden, zonder daar vooraf zijn/haar leden over te informeren en expliciet toestemming te vragen van zijn/haar individuele leden.

 

Op dit moment is het niet duidelijk voor het NCC bestuur op welke manier de onderzoekers aan de e-mail adressen en of telefoonnummers van caviafokkers/houders tot bij de onderzoekers zijn gekomen. Deze zijn niet door de NCC aangeleverd.

 

Mochten caviafokkers/houders mee willen werken aan het onderzoek dan staat ze dat natuurlijk vrij om dit te doen.

 

Het NCC bestuur zal 21 oktober haar standpunt betreffende dit onderzoek naar de “Chlamydia caviae” laten weten.

Succesvolle fokkersdag voor herhaling vatbaar

Succesvolle fokkersdag voor herhaling vatbaar

Een initiatief ontstaan bij twee van onze NCC leden Alexander van Ittersum en Tom Smak, hebben ertoe geleid dat Belgische en Nederlandse fokkers en liefhebbers van de uitmonstering tan/lux/otter/zilvervos samenkwamen, om de standaard en alle facetten van de fokkerij met elkaar te bespreken.

Na de opening met koffie en thee gaf Tom een inkijkje in de theorie van de genetica, waarmee meer inzicht werd gegeven over vererving binnen de uitmonsteringsgroep die besproken gaat worden.

Onder leiding van Aly Bennink werden door de fokkers meegebrachte dieren besproken en werden de specifieke kenmerken met voorbeelden verduidelijkt. Zaken als onder andere de breedte van de buikstreep, oogringen, neustekening, spitsen en pootbelijning zijn besproken.

Ook werd er gesproken over de Lux i.v.m. de al dan niet (tijdelijke) erkenning. De komende maand zal hierover een besluit genomen worden.

Al met al een bijzonder leerzame bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. Waarvoor dank aan Aly Alexander en Tom voor hun gastvrijheid, initiatief en voorbereiding van deze eerste editie van deze fokkersdag.

“Caviadag IJmuiden” gaat verder als “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”

“Caviadag IJmuiden” gaat verder als “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”

 

Zaterdag 21 september werd de jaarlijkse Caviadag IJmuiden geopend door Ruud Swaap als voorzitter van de Nederlandse Cavia Club (NCC).

Na iedereen verwelkomt te hebben werd er stilgestaan bij Inge der Goot die na een moedige maar ongelijke strijd ons ontvallen is. Inge als gewaardeerd caviafokker, lid en secretaris van de NCC maar ook vooral over de jaren heen de aanjager van de Caviadag IJmuiden zal gemist worden. Deze Caviadag word ook gezien en genoemd “het kindje van Inge”. Als eerbetoon aan wat Inge heeft betekend is door het NCC bestuur besloten om deze Caviadag in het vervolg te organiseren onder de naam “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”. Dit besluit werd door alle aanwezigen met applaus bevestigd. Na deze mededeling is er een minuut stilte gehouden.

Omdat Volgend jaar de eerste “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden” zal plaatsvinden met een wisselbeker die de naam van Inge zal dragen, zal de huidige wisselbeker deze Caviadag definitief van eigenaar wisselen. Patricia Schriever werd uitgeroepen tot winnaar van de laatste Caviadag IJmuiden, onder deze naam en mocht de “wisselbeker” in ontvangst nemen.

Hoofdereprijs worden in een ander bericht vermeld.

Uitslag (hoofdereprijzen)  NCC Caviadag IJmuiden 21 september 2019

Uitslag (hoofdereprijzen) NCC Caviadag IJmuiden 21 september 2019

Zaterdag 21 september 2019 werd de laatste NCC Caviadag IJmuiden onder deze naam gehouden. Volgend jaar zal deze caviadag plaatsvinden onder de naam “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”.

Ook dit jaar was er weer een grote verscheidenheid aan cavia’s in verschillende haarstructuren en kleuren ter keuring aangeboden voor zowel de ras- als knuffelkeuring. Deze werden door een deskundig korps van keurmeesters beoordeeld.

Na een succesvol verlopen dag zijn de volgende inzenders bekroond.

Beste v/d Show              –    Priscilla Schriever

Beste A-klasse                –    Priscilla Schriever

Beste B-klasse                –    Joyce Ruesink

Beste C-klasse                –     Nathalie Briggeman

Beste NE-klasse             –     Purks Pieperacedemie

Beste v/d Jeugd             –     Lana Hoevenaars

Beste Collectie               –     Priscilla Schriever

Beste Langhaar              –     Erik Huizer

Beste Gladhaar              –      Nathalie Briggeman

Beste structuurharige     –     Priscilla Schriever

Beste Knuffelkeuring      –    Linde van den Hout

Fokkerijdag (Tan, lux, otter en zilvervos)  5 oktober 2019

Fokkerijdag (Tan, lux, otter en zilvervos) 5 oktober 2019

Op zaterdag 5 oktober vind de eerste fokkerijdag plaats voor alle tan/lux/otter/zilvervos dieren.
Het plan is om er een dag vol gezelligheid van te maken, waarbij onze hobby centraal staat. A-keurmeester Aly Bennink zal op deze dag dieren beoordelen, waarbij er veel ruimte is voor vragen en discussie. Je mag zelf zoveel dieren meenemen als je wil. We hopen met deze dag samenwerking te verbeteren en veel kennis met elkaar te delen waardoor we elkaars fokkerij naar een hoger niveau kunnen tillen. Verder is er natuurlijk de mogelijkheid om dieren met elkaar uit te wisselen.
Op dag zelf wordt de koffie en de lunch verzorgt. Laat graag even weten of je komt. Voor aanmelden en vragen kun je terecht bij:
Zaterdag 5 oktober 2019 Van 10:00 tot 15:00 Bisschopswetering 12, ‘s-Heerenbroek
Inge van der Goot 1967 – 2019

Inge van der Goot 1967 – 2019

Na een dappere strijd gestreden te hebben is op 30 juli Inge van der Goot overleden. Ze laat een lege plaats achter in de caviawereld, haar passie en enthousiasme voor de cavia`s en alles erom heen.

Inge rust zacht . We gaan je missen

Inschrijven voor de NCC Caviadag  IJmuiden van 21 september 2019 is vanaf nu mogelijk

Inschrijven voor de NCC Caviadag IJmuiden van 21 september 2019 is vanaf nu mogelijk

Vanaf 2 juli is het weer mogelijk om in te schrijven voor de NCC caviadag IJmuiden van 21 september 2019

Naast de raskeuring zal er ook een huisdieren-/knuffelkeuring gehouden worden.

Inschrijven voor de raskeuring is mogelijk voor alle NCC leden. Indien u nog geen lid bent van de Nederlandse Caviafokkers Club, (NCC), bieden wij u dit jaar een mogelijkheid om toch aan één van onze clubdagen deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze clubdagen. U dient dit te vermelden op uw inschrijfformulier. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht €10 euro en bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op, deze deelname is maar eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

Vanaf 10.00 uur wordt er een ‘huisdierenkeuring’ voor knuffelcavia’s gehouden. In deze keuring wordt niet gekeurd op raskenmerken, maar op gezondheid en verzorging. Iedereen kan met zijn cavia hier aan deelnemen (ook niet leden). De inschrijving gaat via het inschrijfformulier, maar kan ook op de dag zelf van 9.15 – 10.00 uur bij het secretariaat

Aanvullende informatie:

Locatie: clubgebouw Duinzicht, Heerenduinweg 6B te IJmuiden

Planning:

Inkooien   8:15 – 8.45 uur

Start rassenkeuring   9:00 uur

Start Huisdierkeuring   10:00 uur

Pauze 12:30 – 13:00 uur

Eindkeuring  16:30 uur

Prijsuitreiking en uitkooien (uiterlijk)  17:15 uur

Voor bezoekers is de toegang tot de tentoonstelling is gratis.

Inschrijven voor de raskeuring kan middels het inschrijfformulier tot 1 september.

Emotionele afsluiting van een periode

Emotionele afsluiting van een periode

Zaterdag 8 juni 2019 kwam na een uitstekend verlopen NCC Caviadag in IJsselmuiden met ruim 300 Cavia’s en een zeventigtal kleine-knagers een einde aan een episode.

Al eerder hadden Aly en Mense Bennink-Schilder aangegeven dat de tiende Caviadag voor hen de laatste zou zijn als organisatoren. Aly en Mense hebben samen met hun team van enthousiaste vrijwilligers en familieleden hun ziel en zaligheid verbonden aan deze jaarlijkse promotie van de caviahobby.

Luisterend naar de inzenders, die ervoor zorgden dat er een groot aantal cavia’s meer werden tentoongesteld dan jaargang 2018, hadden er nog vele jaren toegevoegd mogen worden aan de NCC Caviadag IJsselmuiden.

Namens het NCC bestuur en al haar leden heeft voorzitter Ruud Swaap iedereen betrokken bij de organisatie van deze caviadag en Aly en Mense in het bijzonder bedankt voor hun tomeloze inzet om deze caviadag altijd weer tot een succes te laten leiden.

Deze dag werd er ook een andere episode afgesloten. Keurmeester Anneke Vermeulen heeft haar laatste cavia/kleine-knager keuring volbracht in Nederland. Anneke is decennia lang een boegbeeld geweest en zal dit hopelijk nog vele jaren zijn voor de kleine-knagers en cavia community. Alleen het actieve keurmeesterschap in Nederland is nu beëindigd. Anneke blijft beschikbaar voor ondersteunende activiteiten binnen de kleine-knagers en cavia sport.

Uitslag (hoofdereprijzen)  10e NCC Caviadag IJsselmuiden 8 juni 2019

Uitslag (hoofdereprijzen) 10e NCC Caviadag IJsselmuiden 8 juni 2019

Zaterdag 8 juni 2019 werd de 10e en tevens laatste NCC Caviadag in IJsselmuiden gehouden. Net als alle voorgaande jaren is er weer een grote verscheidenheid aan cavia’s in verschillende haarstructuren en kleuren ter keuring aangeboden. Deze werden door een deskundig korps van keurmeesters beoordeeld.

Na een succesvol verlopen dag zijn de volgende inzenders bekroond.

Beste v/d Show              –    Comb. Van Dijk – Schop

Beste A-klasse                –    Priscilla Schriever

Beste B-klasse                –    Comb. Van Dijk – Schop

Beste C-klasse                –     Rowena Verkaaik

Beste NE-klasse             –     Alexander van ittersum

Beste v/d Jeugd             –     Lana Hoevenaars

Beste Collectie               –     Priscilla Schriever

Beste Langhaar              –     Comb. Van Dijk – Schop

Beste Gladhaar              –      Comb. Van Dijk – Schop

Beste structuurharige     –     Comb van Vliet

NCC Caviadag IJsselmuiden Zaterdag 8 juni 2019

Zaterdag 8 juni zal alweer voor de 10e keer de NCC Caviadag in IJsselmuiden gehouden worden. Hiermee wordt het tweede lustrum volbracht. Reden voor een feest, wel één met een randje. Door omstandigheden zal dit de laatste NCC Caviadag op deze locatie zijn.

Ondanks dit wordt het een waardige afsluiting van een succesvolle periode in IJsselmuiden. Met ruim 300 ingeschreven cavia’s, in verschillende haarvariëteiten en kleuren en 70 kleine knagers belooft dit weer een mooie NCC Caviadag te worden.

De show is toegankelijk voor bezoekers vanaf 9:30 t/m ongeveer 16:00

Toegang is gratis

Locatie van de show:

Oosterholtseweg 11b

8271 PS IJsselmuiden

Belangrijke herinnering voor inzenders : Vergeet niet dat u zelf groenvoer en waterflessen moet verzorgen.

Op deze pagina zal u op de hoogte gebracht worden over de bekroonde winnaars.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.