Cavia Keurmeester opleiding

Tijdens tentoonstellingen zenden we cavia’s in om door ons gefokte nakomelingen te laten beoordelen door geschoolde en gediplomeerde keurmeesters en wordt er op sportieve basis uitgemaakt welke cavia het meest voldoet aan de standaard.

Om het kennisniveau en kwaliteit van keurmeesters te borgen zijn er opleidingen opgezet voor de verschillende diergroepen.

De invulling van de cursus bestaat uit cursusavonden,  begeleiden in theorie, praktijk en het houden van praktijk proefexamens op verschillende shows in het land. Je keurt een dier en aan de hand van de feedback van deskundige docenten.

De opleiding begint allereerst met een theoretisch deel, met daarin vijf onderdelen. Deze onderdelen zijn: organisatieleer, erfelijkheidsleer, dierkunde, voeding en ziekte. Na het behalen van het theoretische examen kan de cursist verder als “aspirant keurmeester” met het praktische deel van de opleiding.

Voor je verder kunt met de praktijkgerichte opleiding moet je hierin theoretisch examen doen, op een vastgestelde datum in april. Wanneer je dit examen met goed gevolg aflegt, ben je ‘aspirant ’keurmeester. Daarmee kan je beginnen aan de praktijk en toe werken naar het examen dat jaarlijks wordt gehouden in Assen. Dit examen zal voorafgaan door een mondeling theoretisch examen voor de rassen, waar je graag examen voor wilt doen. Voor dit eerste examen mag je vijf rassen kiezen. Meer mag niet, minder (uiteraard) wel. Wanneer je voor één of meerdere rassen mondeling theoretisch slaagt, mag je in de praktijk laten zien wat je van een ras weet. Slaag je in de praktijk voor één of meerdere rassen, dan ben vanaf dat moment C-keurmeester!

Als keurmeester ben je het visitekaartje voor Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.) Je bent het aanspreekpunt op keuringen, voor fokkers maar ook voor bezoekers die vragen hebben over het dier wat je op dat moment aan het keuren bent. Dat zorgt er ook voor dat je er voor zorg moet dragen dat je het dier goed behandeld. Dit alles in het kader van dierenwelzijn. Tijdens de opleiding besteden de docenten veel tijd aan het verantwoord omgaan, c.q. hanteren van onze mooie dieren.

Wil je meer informatie ontvangen mail dan naar caviaclub@outlook.com ov direct met opleidingscoördinator Mw. M.A.M. Eilander via eilander@hetnet.nl

Docenten voor deze opleiding zijn: mw. A. Bennink-Schilder, B. van Dijk, G.E.A. Grooten, J.H. Schop, mw. A.M. Vermeulen-Slik, en A.A. Verrijdt

 

Voor aanvullende informatie is ook beschikbaar via https://www.kleindierliefhebbers.nl/verenigingsinfo/landelijk/opleiding-tot-keurmeester/afdeling-haren

W. van der Panne Handel & Transport