Cavia Promotiedagen tijdens Nationale Kleindierenshows Oneto en Noordshow

In samenwerking met Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), Oneto, Dierenparade Noordshow en de NCC wordt er als proef een tweetal eendaagse cavia-promotiedagen georganiseerd.

Deze gaan plaatsvinden tijdens de nationale  kleindier-tentoonstellingen Oneto (zaterdag 5 december) en Noordshow (zaterdag 9 januari) en zijn toegankelijk voor KLN leden, internationale inzenders en alle NCC leden, ook als deze (nog) geen lid zijn van de KLN.

Enige restrictie is dat niet KLN leden niet meedelen in de specifiek door de KLN beschikbaar gestelde prijzen. Prijzen beschikbaar gesteld door Oneto, Noordshow en de NCC zijn voor iedere cavia inzender toegankelijk.

Het is de bedoeling dat er een grote diverse diergroep cavia’s op deze promotiedagen aanwezig zijn als promotie van de Cavia en de kleindier-liefhebberij in het algemeen.

Door het wegvallen van een drietal NCC caviadagen en een groot aantal kleindieren-tentoonstellingen is dit een uitgelezen mogelijkheid om de gefokte cavia’s nog een paar keer te showen.

Resultaten behaald tijdens deze promotiedagen kunnen meetellen met het “NCC fokkers kampioenschap 2020” waarover al eerder informatie beschikbaar is gemaakt.

Op dit moment vindt er tussen de verschillende organisaties overleg plaats over hoe invulling te geven aan de cavia promotiedagen. Hierbij wordt natuurlijk ook gekeken naar nu geldende en eventueel veranderende Corona regels. Op het moment dat er meer relevante informatie beschikbaar is dan zullen wij dit mailen en publiceren op onze Web en Facebookpagina.

Aanvullende informatie Cavia-Promotiedag Oneto 5 december 2020

Aanvullende informatie Cavia-Promotiedag Noordshow 9 januari 2021

Voor vragen en of opmerkingen kan je terecht bij het NCC bestuur via caviaclub@outlook.com of de directe e-mailadressen die staan vermeld op de Webpagina https://www.caviaclub.nl/bestuur/

W. van der Panne Handel & Transport