Beschrijving voorlopige/definitieve erkenning Cavia’s

Iedere fokker, aangesloten bij Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), mag een ras, haarsoort, kleur, tekening of uitmonstering voor te dragen voor erkenning.

Cavia’s worden ter erkenning aangeboden als deze zich duidelijk onderscheidt van andere in de Nederlandse standaard opgenomen rassen op basis van bv. kleur, haarsoort, tekening en uitmonstering.

Een definitieve erkenning wordt over het algemeen vooraf gegaan door voorlopige erkenning . Deze voorlopige erkenning is in eerste instantie voor een periode van twee jaar.

Een definitieve erkenning van Cavia’s zonder voorafgaande voorlopige erkenning is alleen mogelijk voor rassen die zijn opgenomen in de Europese standaard. In dit geval moeten er minimaal zes Nederlandse dieren verdeeld over oud en jong, man en vrouw worden ingeschreven. Deze Cavia’s moeten minimaal tweemaal het predicaat ZG en niet meer dan eenmaal het predicaat O krijgen.

Voor een voorlopige erkenning moeten er minimaal vier Cavia’s (1x mannelijk dier oud, 1x vrouwelijk dier oud, 1x mannelijk dier jong en 1x vrouwelijk dier jong) worden ingeschreven met eenzelfde type, bouw, haarsoort, kleur, tekening en/of uitmonstering. Alle dieren moeten in aanmerking kunnen komen voor minimaal het predicaat V.

Om een definitieve erkenning te krijgen moet er tijdens de periode van de tijdelijke erkenning elk jaar tijdens de bondstentoonstelling  minimaal vier Nederlandse dieren verdeeld over oud en jong, man en vrouw worden ingeschreven. Deze Cavia’s moeten minimaal tweemaal het predicaat ZG en niet meer dan eenmaal het predicaat O krijgen.

Op het moment dat een nieuw ras erkend wordt dan geldt deze erkenning voor alle in Nederland erkende kleuren of combinaties van erkende kleuren. Bij een erkenning van een nieuwe kleur of combinatie van erkende kleuren dan geldt deze erkenning voor alle in Nederland erkende rassen.

De uitslag van de erkenning moeten altijd bekrachtigd geworden door het hoofdbestuur van de KLN  en zal drie a vier maanden na de Bondstentoonstelling voor Cavia’s bekend gemaakt worden.

Voor de formele Richtlijn voor de erkenning van cavia’s is het mogelijk de volgende link te gebruiken https://www.kleindierliefhebbers.nl/downloads/KLN_reglementen_erkenning_cavia_kk.pdf

Mocht u vragen hebben of dieren hebben voor een eventuele erkenning neem dan contact op met de Nederlandse Cavia Club (NCC) via dit e-mailadres : secretaris@NCC

W. van der Panne Handel & Transport