Lidmaatschap

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de NCC houdt onder andere in:

  • dat u deel kunt nemen aan de door de NCC georganiseerde club-/ fokkersdagen;
  • dat u deel kunt nemen aan de NCC Topfokker competitie;
  • dat u jaarlijks het nieuwe NCC caviaboekje ontvangt;
  • dat u vermeld kunt worden op de fokkerslijst (dit graag zelf aangeven i.v.m. A.V.G.);
  • dat u de NCC informatiefolder kunt aanvragen.

 Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):

Seniorleden:                      €15,00
Jeugdleden:                       €12,50
Combinaties:                     €17,50

Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer:         NL47RABO0139037845
BIC nummer:                     RABONL2U

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC.
E-mailadres: caviaclub@outlook.com

Aanmelden Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Wilt u lid worden van de NCC? Vul dan het volgende formulier met de volgende gegevens (en druk op verzenden):

W. van der Panne Handel & Transport