Lidmaatschap

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Lidmaatschap:

Het lidmaatschap van de NCC houdt onder andere in:

 • dat u deel kunt nemen aan de door de NCC georganiseerde club-/ fokkersdagen;
 • dat u deel kunt nemen aan de NCC Topfokker competitie;
 • dat u jaarlijks het nieuwe NCC caviaboekje ontvangt;
 • dat u vermeld kunt worden op de fokkerslijst (dit graag zelf aangeven i.v.m. A.V.G.);
 • dat u de NCC informatiefolder kunt aanvragen.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuwe leden:

Wilt u lid worden van de NCC? Stuur dan uw aanmelding per e-mail naar caviaclub@outlook.com met de volgende gegevens:

 • Voornaam en voorletters:
 • Achternaam:
 • Adres:
 • E-mailadres:
 • Telefoonnummer:
 • Geboortedatum:

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):

Seniorleden:                      €15,00
Jeugdleden:                       €12,50
Combinaties:                     €17,50

Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer:         NL47RABO0139037845
BIC nummer:                     RABONL2U

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC.
E-mailadres: caviaclub@outlook.com

Aanmelden Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) via Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

W. van der Panne Handel & Transport