Nieuws

Inschrijvingen Dierenparade Noordshow geopend voor alle NCC leden

Inschrijvingen Dierenparade Noordshow geopend voor alle NCC leden

Tijdens de Noordshow van 2023 is het mogelijk dat alle NCC leden, ook diegene die geen lid zijn van de KLN, hun cavia’s kunnen inschrijven voor de eendaagse Caviakeuring die op zaterdag 21 januari gehouden wordt.

De KLN en NCC organiseren een “Cavia promotie dag” waar wij hopen zoveel als mogelijk caviarassen en kleurslagen te mogen verwelkomen.

Deze eendaagse keuring telt mee met de NCC Topfokkerscompetitie. Met minimaal drie ingezonden dieren in een rasgroep (Normaal-/Structuur-/Langhaar en N.E.) kan er worden meegedongen naar de eretitel “NCC Topfokker 2022/23”.

Inschrijven voor de Noordshow van 21 januari 2023 kan nog tot maandag 12 december 2022.

 

Vraagprogramma beschikbaar via:

https://www.noordshow.nl/wp-content/uploads/2022/11/2022-Vraagprogramma-Dierenparade-Noordshow-2023.pdf

 

Digitaal inschrijven is mogelijk via de volgende link:

Naar inschrijfformulier ouder dan 18 jaar

https://app.animaloffice.net/nl/noordshow~noordshow-2023/login

Inschrijfformulier voor jongeren onder 19 jaar

https://app.animaloffice.net/nl/noordshow~jeugdshow-2023/login

Belangrijk voor niet KLN/NCC leden:

Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com

Ook nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakingslidmaatschap.

Informatie beschikbaar via:

https://www.caviaclub.nl/kennismakingslidmaatschap-ncc/

Erik Huizer overleden

Erik Huizer overleden

In memoriam

Zaterdag heeft ons het droevige nieuws bereikt dat NCC lid Erik Huizer is overleden.

Erik was een gedreven fokker van peruvian en alpaca in de kleuren schildpad, rood, zwart en brindel.

Erik kon vol trots vertellen over zijn jonge dieren. Erik was op menig show te vinden. Altijd in voor een grapje of praatje. En bereid om een nieuwe fokker op weg te helpen met raad en daad.

Erik rust zacht en we gaan je missen.

De NCC wenst Adrie ( zijn partner ) en familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

Adverteren in NCC Jaarboek

Adverteren in NCC Jaarboek

Ook dit jaar is het weer mogelijk om een advertentie te plaatsen in het NCC Jaarboek 2022/23. Advertenties kunnen gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende advertentiekosten kunnen worden overgemaakt t.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.

De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:

NCC Leden:

 • ½ (A5) Pagina : 10,00 Euro
 • Hele (A5) Pagina : 20,00 Euro

Niet NCC Leden:

 • ½ (A5) Pagina : 20,00 Euro
 • Hele (A5) Pagina : 40,00 Euro

 

Vragen kunnen ook gesteld worden via het informatieformulier op onze webpagina https://www.caviaclub.nl/contact-3/

Veel bekijks tijdens “Dierendagshow” in Ulft

Veel bekijks tijdens “Dierendagshow” in Ulft

Het is alweer even geleden dat op een tentoonstelling onder de vlag van Kleindier Liefhebberij Nederland (KLN) een tentoonstelling werd georganiseerd waar meer dan 100 cavia’s van 20 inzenders ter keuring werden aangeboden. Een positieve uitzondering hierop is de “Hanzeshow”ook dit jaar weer georganiseerd door Hoender, Konijnen & Sierduivenvereniging Kampen & Omstreken, (HKSV-Kampen) op 16 & 17 december 2022.

 

In het rapport “Toekomstig bestendig showen” van de KLN, wordt de aanbeveling gedaan om speciaalclub activiteiten die vallen binnen het kleindieren showseizoen (1 oktober tot 1 februari) onder te brengen bij reguliere georganiseerde KLN shows. Dit om deze speciaalclubs onder de aandacht te brengen bij een breder publiek (ook buiten de eigen speciaalclubleden) en geen inzenders “weg te kapen” bij deze reguliere KLN shows.

 

Als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) bedanken wij de “Konijnen en Pluimvee Vereniging (KPV) Silvolde e.o.” en de KLN voor de geboden mogelijkheden en kijken we terug op een geslaagd event. Niet alleen de mogelijkheid om de diergroep cavia te promoten voor een groot publiek (inzenders van andere diergroepen, maar ook meer dan duizend bezoekers), maar ook het sportieve competitie element voor de cavia inzenders.

Voor de NCC had het een bijkomend positief effect doordat wij in de aanloop van deze show, weer een viertal nieuwe leden mochten verwelkomen.

 

Binnen de ingezonden dieren was een grote variatie in kleuren en haarstucturen dat ten goede kwam aan de aandacht van de bezoekers.

 

Om het sportieve en competitieve element in goede banen te leiden waren de keurmeesters Wilma Flokstra en Fons Verrijdt verantwoordelijk (de laatste werd nog even in het zonnetje gezet i.v.m. zijn verjaardag). Omdat de keuring toegankelijk was voor alle inzenders en bezoekers, kon er veel informatie verkregen worden over de verschillende standaarden (internationaal/nationaal) en hoe deze wordt toegepast tijdens de keuring.

 

Door de eendaagse opzet van de caviakeuring waren alle inzenders aanwezig en konden ervaringen uitgewisseld worden. Dit resulteerde in hulpvragen en adviezen tussen de inzenders, waardoor inzenders ook weer verder geholpen werden met hun fokdoelstellingen en ideeën. Menig adres voor toekomstige uitwisseling van fokmateriaal werd uitgewisseld.

 

De twee keurmeesters aangevuld door de klein knager/cavia keurmeester Bertus van Beek hebben uiteindelijk de hoofdereprijswinnaars bekend gemaakt.

 

Hoofdereprijswinnaars van de “Dierendagshow” Ulft 2022 zijn:

 

Beste van de Show – Combinatie René & Dinie –Gladhaar (zwart) zeug A klasse (F – 96.5)
Beste van de Show (op 1 na) – Dana Jansen – Merino bond (rood-wit) zeug B klasse (F – 96.5)
Beste van de Show (op 2 na) – Yvonne Schalks – Gladhaar driekleur (zwart-rood-wit) zeug A klasse (F – 96.5)

Beste Jeugdlid van de show – Julie Boekhoud– Gladhaar (wit donkeroog) zeug C klasse (F – 95)

 

Wij als NCC feliciteren alle (ere-)prijswinnaars en inzenders met de door hun dieren behaalde resultaten en zien uit naar de volgende NCC georganiseerde/gepromote activiteiten.

 

PS. De PKV Silvolde e.o. en de NCC gaan dit event de komende maanden evalueren en kijken hoe we deze opzet voor de komende jaren kunnen voortzetten en verbeteren. Eventuele suggesties kunnen gedeeld worden via de NCC mail (caviaclub@outlook.com) . Reeds gedane suggesties zoals kooi inrichting, horeca, zitgelegenheid, prijsuitreiking (tijdens de show) en additionele activiteiten tijdens de keuring (tot aan uitkooien) worden al meegenomen.

 

Met dank aan de fotografen die foto’s beschikbaar gesteld hebben (o.a. Michel Schwartz van achterhoekfoto.nl )
Fons Verrijdt in het zonnetje gezet tijdens Dierendagshow Ulft

Fons Verrijdt in het zonnetje gezet tijdens Dierendagshow Ulft

Al jaar en dag is het weekend het dichts op dierendag in de achterhoek gereserveerd voor een kleindierenshow georganiseerd door “Konijnen en Pluimvee Vereniging (KPV) Silvolde e.o.”.

Dit jaar was door het ontbreken van pluimvee i.v.m. de heersende vogelgriep, ruim aandacht voor de niet vogelgriep gevoelige diergroepen zoals Konijnen, klein knagers, sierduiven en cavia’s.

Vanuit de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) was deze dierendagshow omarmt en gepromoot, met als resultaat ruim honderd ingezonden cavia’s gekeurd door de keurmeesters Wilma Flokstra en Fons Verrijdt.

Fons was de enige die deze dag betrokken was bij de cavia’s die geboren was voordat de NCC werd opgericht in 1954. Fons mocht deze week zeventig kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. De NCC en haar leden wilde dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en trakteerde hem op een taart met opschrift (zonder de zeventig kaarsjes, Fons had al zijn energie nodig voor zijn volle keuring).

We bedanken Fons voor al zijn inzet voor de Cavia en hopen dat hij dit nog vele jaren blijf doen.

Er komt nog een bericht met de hoofd ereprijs winnaars

Tot 14 september mogelijk om in te schrijven voor de Dierendagshow Ulft 2022 voor alle NCC leden

Tot 14 september mogelijk om in te schrijven voor de Dierendagshow Ulft 2022 voor alle NCC leden

Ook dit jaar zal er een eendaagse cavia keuring zijn op zaterdag 1 oktober tijdens de (jong) Dierendagshow Ulft 2022 (georganiseerd door K.P.V. Silvolde e.o.). Deze caviakeuring is toegankelijk voor alle KLN en NCC leden (op dit moment zijn er al bijna 80 cavia’s ingeschreven). Deze eendaagse keuring maakt onderdeel uit van de NCC topfokkercompetitie (resultaten van jouw drie beste dieren/haargroep)

Deze show wordt gehouden in een voormalige DRU fabriekshal met ruim daglicht en ruimte inclusief voldoende parkeergelegenheid/catering.

Zaterdag 1 oktober 2022

 • 00 – 08.45 Brengen van de cavia’s voor de eendaagse show.
 • 00 – 17.00 Dierendagshow geopend voor bezoek. (Catalogus in loop van de ochtend beschikbaar)
 • 00 – 15.00 Keuring cavia’s.
 • +/-16.00 Prijsuitreiking.
 • 00 Uitkooien van de cavia’s.

Het vraagprogramma is op de vragen via: https://www.kpvsilvolde.nl/…/vraagprogramma…

Inschrijven is mogelijk via*: https://www.animaloffice.net/…/dierendagshow-2022/inloggen

*Noot: Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com– Nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakindlidmaatschap.( informatie beschikbaar via https://www.caviaclub.nl/kennismakingslidmaatschap-ncc/)

Aanvullend op het prijzenschema zoals vermeld in de almanak hebben wij als NCC een sponsor gevonden die het volgende wil toevoegen aan het prijzenschema:

Extra prijzen beschikbaar gesteld door een NCC sponsor
€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid
€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties)

Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de collectie aanwezig zijn. Deelnemen met een collectie is mogelijk door middel van het aankruisen op het inschrijfformulier.

Bij 51 t/m 100 dieren:
€ 10,00 voor het fraaiste dier
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 100+ dieren:
€ 25,00 voor het fraaiste dier
€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na

Verder maakt de Dierendag Show Ulft onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie. Predicaten behaalt tijdens deze show, tellen mee in deze competitie.

Cavia promotie tijdens Marie-Christine Blockeel Derby Zulte (België)

Cavia promotie tijdens Marie-Christine Blockeel Derby Zulte (België)

Zaterdag 20 augustus organiseerde “De Vlaamse Cavia Club Zulte” een Caviakeuring onder de naam “Marie-Christine Blockeel Derby Zulte” (België).

Deze keuring werd gehouden in het plaatselijke ontmoetingscentrum de Fiertelhof. Je komt hier binnen in een mooie ruime lichte ruimte met een organisatie die gestroomlijnd loopt. Misschien voor de organisatie tegenvallend dat het aantal dieren de tweehonderd niet bereikt had, maar voor inzenders een interessante show om in te sturen, dat dan ook door veel Belgische en Nederlandse NCC leden gedaan is. Veel verschillende haarstructuren en kleuren waren vertegenwoordigd, waardoor het niet alleen voor de inzenders maar ook voor de neutrale bezoeker de moeite waard was om te bezoeken.

Vanuit de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) feliciteren wij de winnaars van de show met hun behaalde resultaten. Met name:

Algemeen kampioenen winnaar van de Trofee Marie-Christine Blockeel: Mark Looman (Lunkarya – Slate Wit)

Kampioen Gladhaar: Steven van der Bruggen (Amerikaans gekruind – zwart)

Kampioen Ruwharig: Combinatie Van Dijk – Schop (Borstelhaar – Schimmel gemengd)

Kampioen Langharig: Mark Looman (Lunkarya – Slate Wit)

Als NCC kijken alweer uit naar de eestvolgende Caviashow in Ulft (Achterhoek) van zaterdag 1 oktober die door ons gepromoot wordt en onderdeel uitmaakt van de NCC Topfokker Competitie
Inschrijving Dierendagshow Ulft 2022 is geopend

Inschrijving Dierendagshow Ulft 2022 is geopend

Ook dit jaar zal er een eendaagse cavia keuring zijn op zaterdag 1 oktober tijdens de (jong) Dierendagshow Ulft 2022 (georganiseerd door K.P.V. Silvolde e.o.). Deze caviakeuring is toegankelijk voor alle KLN en NCC leden. Deze eendaagse keuring maakt onderdeel uit van de NCC topfokkercompetitie (resultaten van jouw drie beste dieren/haargroep)

 

Deze show wordt gehouden in een voormalige DRU fabriekshal met ruim daglicht en ruimte inclusie voldoende parkeergelegenheid/catering.

 

Zaterdag 1 oktober 2022

 • 08.00 – 08.45 Brengen van de cavia’s voor de eendaagse show.
 • 09.00 – 21.00 Dierendagshow geopend voor bezoek. (Catalogus in loop van de ochtend beschikbaar)
 • 09.00 – 15.00 Keuring cavia’s.
 • +/-16.00 Prijsuitreiking.
 • 17.00 Uitkooien van de cavia’s.

 

Het vraagprogramma is op de vragen via: https://www.kpvsilvolde.nl/documents/vraagprogramma_dierendagshow_2022.pdf

 

Inschrijven is mogelijk via*: https://www.animaloffice.net/nl/shows/dierendagshow-2022/inloggen

 

*Noot: Voor NCC leden Fokkersnummer 151

 

Aanvullend op het prijzenschema zoals vermeld in de almanak hebben wij als NCC een sponsor gevonden die het volgende wil toevoegen aan het prijzenschema:

 

Extra  prijzen beschikbaar gesteld door een NCC sponsor
€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid
€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties)

Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de collectie aanwezig zijn. Deelnemen met een collectie is mogelijk door middel van het aankruisen op het inschrijfformulier.

Bij 51 t/m 100 dieren:
€ 10,00 voor het fraaiste dier
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 100+ dieren:
€ 25,00 voor het fraaiste dier
€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na

 

Verder maakt de Dierendag Show Ulft onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie. Predicaten behaalt tijdens deze show, tellen mee in deze competitie.

 

Gebruikte foto’s zijn gemaakt door Jan Schop en Priscilla Schriever

Inschrijving Dierendagshow Ulft 2022 open voor alle NCC leden

Inschrijving Dierendagshow Ulft 2022 open voor alle NCC leden

Ook dit jaar zal er een eendaagse cavia keuring zijn op zaterdag 1 oktober tijdens de (jong) Dierendagshow Ulft 2022 (georganiseerd door K.P.V. Silvolde e.o.). Deze caviakeuring is toegankelijk voor alle KLN en NCC leden.


Deze eendaagse keuring maakt onderdeel uit van de NCC topfokkercompetitie (resultaten van jouw drie beste dieren/haargroep)

Deze show wordt gehouden in een voormalige DRU fabriekshal met ruim daglicht en ruimte inclusief voldoende parkeergelegenheid/catering.

Zaterdag 1 oktober 2022
08.00 – 08.45 Brengen van de cavia’s voor de eendaagse show.
09.00 – 17.00 Dierendagshow geopend voor bezoek. (Catalogus in loop van de ochtend beschikbaar)
09.00 – 15.00 Keuring cavia’s.
+/-16.00 Prijsuitreiking.

17.00 Uitkooien van de cavia’s.

Het vraagprogramma is op de vragen via: https://www.kpvsilvolde.nl/…/vraagprogramma…

*Noot: Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com– Nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakindlidmaatschap.(
 informatie beschikbaar via https://www.caviaclub.nl/kennismakingslidmaatschap-ncc/)

Aanvullend op het prijzenschema zoals vermeld in de almanak hebben wij als NCC een sponsor gevonden die het volgende wil toevoegen aan het prijzenschema:


Extra prijzen beschikbaar gesteld door een NCC sponsor

€ 5,00 voor het fraaiste dier van een jeugdlid
€ 5,00 Fraaiste collectie (Bij minimale deelname van 5 collecties)


Een collectie bestaat uit 4 dieren van 1 ras en kleurslag: 1 cavia C Klasse, 1 cavia B Klasse, 1 cavia A klasse en een vierde cavia na eigen keuze. Er moeten zowel mannelijke als vrouwelijke dieren in de collectie aanwezig zijn. Deelnemen met een collectie is mogelijk door middel van het aankruisen op het inschrijfformulier.

Bij 51 t/m 100 dieren:
€ 10,00 voor het fraaiste dier
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 1 na

Bij 100+ dieren:
€ 25,00 voor het fraaiste dier
€ 10,00 voor het fraaiste dier op 1 na
€ 5,00 voor het fraaiste dier op 2 na

Verder maakt de Dierendag Show Ulft onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie. Predicaten behaalt tijdens deze show, tellen mee in deze competitie
.
“Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van rascavia’s” goedgekeurd

“Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van rascavia’s” goedgekeurd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Kleindier Liefhebberij Nederland (KLN) van 18 juni jl. is de “Welzijnsleidraad voor het houden en fokken van rascavia’s” door haar leden goedgekeurd.

Deze leidraad is opgesteld door de commissie Dierenwelzijn & Wetgeving in opdracht van het hoofdbestuur van KLN. De conceptversie is door de Diertechnische Raad beoordeeld en van input voorzien en vervolgens in de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Elke 3 jaar wordt de leidraad indien nodig herzien.

In deze leidraad wordt uiteengezet welke voorwaarden gelden voor het diervriendelijk houden van rascavia’s. Deze leidraad dient als zelfregulering voor de georganiseerde rascaviahouderij. Dit met inachtneming van het wettelijk kader van de Wet Dieren en overige wettelijke bepalingen waaraan men zich ten alle tijden moet houden. Het uitgangspunt is dat moet worden voldaan aan de vijf vrijheden van Brambell met daarbij het behoud van integriteit van het individuele dier, die ook de basis voor de huidige wetgeving vormen:

 • dieren zijn vrij van honger en dorst. Ze hebben gemakkelijk toegang tot vers water en een adequaat rantsoen;
 • dieren zijn vrij van ongemak. Ze hebben een geschikte leefomgeving inclusief onderdak en een comfortabele rustplaats;
 • dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er is sprake van preventie en een snelle diagnose en behandeling;
 • dieren zijn vrij van angst en stress. Er is zorg voor voorwaarden en behandelingen die geestelijk lijden voorkomen;
 • De dieren zijn vrij om natuurlijk gedrag te vertonen.

Om aan deze vrijheden te voldoen gelden er voor het houden van rascavia’s de volgende

criteria:

 • Een bij de dieren passende huisvesting. Alleen dieren en diersoorten die elkaar verdragen mogen bij elkaar gehouden worden in één onderkomen.
 • Geen beperkingen in huisvesting waardoor bij beweging en uiting van gedrag pijn, verwondingen of stress kunnen ontstaan.
 • Een aan de dieren aangepaste voeding en verzorging.
 • Dat de fokker voldoende kennis heeft om vitale en niet-vitale dieren te herkennen en weet hoe vitaliteit onder zijn/haar dieren bereikt kan worden. De fokker weet welke passende maatregelen genomen moeten worden bij niet-vitale dieren en hoe niet-vitale dieren voorkomen kunnen worden. Een passende maatregel kan ook het inschakelen van hulp van een dierenarts, een deskundige collega-fokker of de rasvereniging zijn.

De volledige Leidraad is te vinden via de deze link

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport