Nieuws

Hoofdereprijzen NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden 2022

Hoofdereprijzen NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden 2022

Na twee valse starts, was het dan eindelijk zover dat “De NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden” haar doorgang kon vinden. Met ruim 200 ingeschreven dieren in de show en knuffel klasse kan er teruggekeken worden op een zeer succesvol verlopen dag.

Een viertal keurmeesters hebben aan de volgende dieren/inzenders de Hoofdereprijzen toegekend:

 • Beste van de show – Comb. Van Dijk – Schop – PERUVIAN Bont (zwart – wit) (F97.5)
 • Beste van de Jeugd – Casper Hoek – US-TEDDY Driekleur (chocolade – buff – wit) (F95.5)
 • Beste A-klasse – Comb. Van Dijk – Schop – PERUVIAN Brindle (zwart – wit) (F97.5)
 • Beste B-klasse –Comb. Van Dijk – Schop – GLADHAAR Crème (F96)
 • Beste C-klasse –Comb. Van Dijk – Schop – TEXEL Bont (zwart – wit) (F97)
 • Beste NE-klasse –Mark Looman – LUNKARYA GEKNIPT Driekleur (slate blue – goud – wit)
Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022 heeft plaatsgevonden

Algemene Leden Vergadering (ALV) 2022 heeft plaatsgevonden

Zaterdag 28 mei heeft de ALV van de NCC in Tiel plaatsgevonden. Door de vakantieperiode waren er veel afzeggingen, maar er waren verschillende vragen binnengekomen die tijdens de rondvraag behandeld zijn. 

Net iets na enen werd de vergadering geopend door middel van het welkom heten van alle aanwezige leden, waaronder een erelid en lid van verdienste, en het bestuur.

Er werd door de voorzitter kort stilgestaan bij het feit dat dit de eerste ALV was na meer dan twee jaar waar leden fysiek aanwezig konden zijn en de reden waarom de vergadering niet in februari maar in mei plaatsvond.

Ingekomen stukken zijn besproken en vragen werden tijdens de rondvraag behandeld.

Verslagen van de 2021 ALV en verslag van de secretaris zijn besproken en ongewijzigd goedgekeurd.

Penningmeester heeft inzicht gegeven over de financiële situatie, die als gezond mag worden aangemerkt. Verder is inzicht gegeven in de begroting waarin de specifieke eenmalige uitgaven zijn besproken.

De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring gegeven aan het gevoerde financieel beleid en de verslaglegging hierover en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen. Dit wordt door de aanwezige leden met unaniem applaus beantwoord.

Bij het punt bestuursverkiezing was onze penningmeester aftredend en herkiesbaar. Deze is door de aanwezige leden unaniem herkozen.

Omdat het huidige bestuur uit vijf leden bestond (volgens onze statuten de minimale grote), is er uitbreiding gezocht en gevonden binnen het NCC ledenbestand in de vorm van Jan Schop en Simone Hollmann. Beide zijn door de aanwezige leden gekozen en maken vanaf nu deel uit van het NCC bestuur.

Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering zal er een taakverdeling plaatsvinden tussen de verschillende leden. Beide nieuwe leden hebben aangegeven dat ze toetreden als lid van het bestuur en geen onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks bestuur. Hierdoor zal er dan ook geen verandering plaatsvinden binnen het dagelijks bestuur.

Tijdens de bestuur planning 2022/23zijn de volgende punten besproken.
NCC dagen (Tiel en IJmuiden)
NCC Topfokker Competitie (Tiel, IJmuiden, Ulft, Oneto, Kampen)
Leden BBQ
Controles LID en onze contacten/ervaringen
Jaarboek (bij voorkeur beschikbaar begin januari 2023 tijdens Noordshow)
ALV 2023 februari

Updaten/uitbreiden folder/informatie materiaal.

Tijden het eren en waarderen werd Filippien Koornneef als 25-jarig lid van de NCC in het zonnetje gezet. Verder werd de dit jaar geslaagde Henk Beltman naar voren gehaald om hem te feliciteren met het behalen van zijn C keurmeesterschap en werd hem na overhandiging van een bloemetje succes gewenst met de volgende examens.

Aansluitend vond de uitreiking van certificaten en wisselbekers plaats van de NCC Topfokker Competitie.

Tijdens de rondvraag zijn, naast de ingekomen vragen per mail, ook de vragen van de aanwezige leden behandeld.

Op verzoek van een aantal leden is, na dankzegging door de voorzitter voor de inbreng van de aanwezige leden, de vergadering om 15:00 gesloten.
Resultaten NCC Topfokker competitie 2021 bekend

Resultaten NCC Topfokker competitie 2021 bekend

Tijdens de NCC ALV van zaterdag 28 mei in Tiel zijn de winnaars van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) Topfokkers Competitie voor het jaar 2021 bekend gemaakt.

Een NCC lid kan gladhaar, structuur, langhaar, N.E. en jeugdlid topfokker-kampioen worden. De drie beste resultaten tijdens twee van de geselecteerde tentoonstellingen tellen mee voor het kampioenschap in de specifieke haargroepen. De hoogste scores van een Jeugd en/of Senior lid over de verschillende haargroepen aan het einde van het kampioensjaar worden uitgeroepen tot Jeugd/Algemeen topfokker-Kampioen.

 

Eindresultaat NCC Topfokker Competitie 2021

Algemeen Topfokker kampioen

 1. Combinatie Monster & Co
 2. Manuela Eilander
 3. Alexander v. Ittersum

Jeugd Topfokker kampioen

 1. Nick v. Ittersum
 2. Julia Nijboer
 3. Suus Knikker

Topfokker kampioen Gladhaar

 1. Combinatie Monster & Co
 2. Alexander v. Ittersum
 3. Michel Sportel

Topfokker kampioen Structuurhaar

 1. Manuela Eilander
 2. Lotte Beltman
 3. Julia Nijboer

Topfokker kampioen Langhaar

Topfokker kampioen NE

 

Het Bestuur van de NCC feliciteert alle NCC Topfokkers, met de door hen behaalde resultaten.

De eerste tentoonstelling die onderdeel uitmaakt van de NCC Topfokker Competitie 2022 heeft alweer plaatsgevonden (NCC Caviadag Tiel). NCC leden kunnen een kopie/foto van hun drie beste resultaten per haargroep mailen naar nccclubkampioenschap@gmail.com om deel te nemen aan de NCC Top Fokker Competitie.

12e NCC Caviadag Tiel een groot succes

12e NCC Caviadag Tiel een groot succes

De organisatie van de NCC Caviadag Tiel 2022 kan terugkijken op een zeer succesvol verlopen dag. Met ongeveer 650 ingeschreven dieren, was het niet het aantal van de vorige topeditie maar is Caviadag Tiel nog steeds de grootste caviashow van Europa.

 

Tijdens de inschrijving werd al wel duidelijk dat het aantal van rond de 1100 dieren niet gehaald ging worden, omdat veel inzenders toch minder dieren inschreven dan voorgaande jaren, belangrijkste reden was voor de meeste fokkers de onzekere Corona periode, waardoor er beperkt gefokt was.

Los van het aantal dieren was de NCC Caviadag Tiel weer een leerzame en vooral gezellige bijeenkomst van caviafokkers/liefhebbes uit binnen en buitenland.

Volgend jaar zal de 13e NCC Caviadag Tiel gehouden worden op zaterdag 29 April gehouden worden.

 

 • Beste van de show – Van Dijk – Schop – Normaalhaar Wit donkeroog (U98.5)
 • Beste van de Jeugd – Timo Baert- Normaalhaar Wit roodoog (F97)
 • Beste A-klasse – Mark Looman – Lunkarya Driekleur (sl-go-wit) (F97)
 • Beste B-klasse – Van Dijk – Schop – Normaalhaar Wit donkeroog (U98.5)
 • Beste C-klasse – Van Dijk – Schop – Borstelhaar Rood (U98)
 • Beste NE-klasse – Sonja Scherhans-Rathje – Texel geknipt Bont rood-wit (F96.5)

 

De gebruikte foto’s zijn beschikbaar gesteld door Jan Schop en Angie Vergauwen

Inschrijving voor de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van 18 Juni 2022 is geopend

Inschrijving voor de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van 18 Juni 2022 is geopend

Zaterdag 18 juni 2022 zal de eerste NCC Caviadag zijn onder de naam NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden. Deze wordt gehouden in het bekende clubgebouw Duinzicht, Heerenduinweg 6B te IJmuiden.

 

Naast de raskeuring zal er ook een huisdieren-/knuffelkeuring gehouden worden.

 

Omdat onze show een Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) clubdag is, zal de rassenkeuring enkel voor de leden van de NCC zijn. Twijfel je nog of een lidmaatschap van de NCC wel bij u past? Geen probleem! Indien u nog geen lid bent van de NCC wordt de mogelijkheid geboden om toch aan één van onze clubdagen deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze clubdagen. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema van de rassenkeuring in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht 10 euro en bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op, deze deelname is maar eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

 

Vanaf 10.00 uur wordt er een ‘huisdierenkeuring’ voor knuffelcavia’s gehouden. In deze keuring wordt niet gekeurd op raskenmerken, maar op gezondheid en verzorging. Iedereen kan met zijn cavia hier aan deelnemen (ook niet leden). De inschrijving gaat via het inschrijfformulier, maar kan ook op de dag zelf van 9.15 – 10.00 uur bij het secretariaat

 

Aanvullende informatie:
Locatie: clubgebouw Duinzicht, Heerenduinweg 6B te IJmuiden
Planning:
Inkooien 8:15 – 8.45 uur
Start rassenkeuring 9:00 uur
Start huisdierkeuring 10:00 uur
Pauze 12:30 – 13:00 uur
Eindkeuring 16:30 uur
Prijsuitreiking en uitkooien (uiterlijk) 17:15 uur
 

Voor bezoekers is de toegang tot de tentoonstelling is gratis.

 

Inschrijven voor de raskeuring kan middels het inschrijfformulier tot 29 mei.
 
NCC Jaarboek 2021/2022 beschikbaar

NCC Jaarboek 2021/2022 beschikbaar

Het heeft wat langer geduurd dan gehoopt, maar het resultaat (al zeggen wij dit zelf 😉) mag er dan ook wel zijn. Het Nederlandse Caviafokkersclub (NCC) Jaarboek 2021/2022 is beschikbaar en zal aan alle leden die hun contributie hebben voldaan de komende week worden toegestuurd.

 

Voor diegene die hun contributie nog niet hebben voldaan kunnen dit alsnog doen via onderstaande gegevens of hebben de mogelijkheid om dit tijdens de NCC Caviadag in Tiel van 30 april bij de daar aanwezige NCC stand te doen.

 

Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):

Seniorleden:                      €15,00

Jeugdleden:                       €12,50

Combinaties:                     €17,50

Nederlandse Caviafokkersclub

IBAN/SEPA nummer:         NL47RABO0139037845

BIC nummer:                     RABONL2U

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com

Voorbereidingen Caviadag Tiel in volle gang

Voorbereidingen Caviadag Tiel in volle gang

De NCC Caviadag Tiel editie 2019 is uitgeroepen uitgeroepen tot het grootste succes sinds dat deze caviadag in Tiel gehouden wordt, liefhebbers vanuit heel Europa brachten bij elkaar een totaal van 950 rascavia’s en 116 knuffelcavia’s. Dit zijn in totaal 1066 cavia’s en dit toont toch wel het enthousiasme van onze liefhebbers en maakt deze NCC Caviadag tot de grootste cavia show van Europa . Wij hopen tijdens de 12e editie wederom een gezellige en vooral sportieve en leerzame dag met jullie te kunnen organiseren.

I.v.m. toen geldende regels rondom Covid-19 was het niet mogelijk om de caviadag Tiel in  2020 en 2021 te organiseren. Ondanks dat hebben de orginisatoren zich ingespannen om een Caviadag voor jullie in 2022 voor te bereiden. Dit zal de 12e editie worden en wij hopen wederom een gezellige en vooral sportieve en leerzame dag met jullie te kunnen organiseren. Zoals u van ons gewend bent gaan onze deelnemers nooit met lege handen naar huis en ontvangt iedere aanwezige inzender een klein presentje en vele goodies.

Belangrijke informatie:
Tentoonstellingscommissie: J.H. Schop, B. van Dijk en K. van Esse
Tentoonstellingssecretsariaat: J.H. Schop
Contactgegevens: caviadag@outlook.com of 06-54216065 (Jan)
Tentoonstellingslocatie: Verenigingsgebouw TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel
Toegangsprijs: Gratis
Sluiting inschrijvingen: 10 april 2022. Er geldt een max. aan inschrijvingen van 1000 rascavia’s en 125 knuffels. Bovenstaande sluitingsdatum is definitief of eerder zodra dit aantal is bereikt.

Planning (naar verwachting):
Inkooien 8:00 – 8:45 uur
Start keuring 9:00 uur
Eindkeuring 15:30 uur
Prijsuitreiking en uitkooien 16:00 uur
Afbouw 16:30 uur

Keurmeesters Rassenkeuring Caviadag Tiel: (onder voorbehoud)

 • Aly Bennink
 • Pieta Kraaijeveld
 • Ilse Hollander
 • Carla Swaap
 • Manuela Eilander
 • Wilma Flokstra
 • Fons Verrijdt
 • Henk Beltman
 • Sasia Köhler (Duitsland)
 • Patrick Staniec (Duitsland)
 • Niklas Kirchhoff (Duitsland)
 • Andreas Reinert (Duitsland)
 • Luc de Donder (België)
 • Jens Lindgren (Zweden)
 • Darren Fieldhouse (Zweden)

Keurmeesters Knuffelkeuring Caviadag Tiel: (onder voorbehoud)

 • Ruben Borst
 • Annechien Willemsen-Kits
 • Kaatje van Esse
 • Petra Weeren

Verkoopskooien
Vanaf heden is het op onze tentoonstelling niet meer toegestaan dieren aan te bieden vanuit transportmiddelen (zoals transportkisten, dozen of reismanden). Dit alles vanuit het oogpunt van dierwelzijn en een betere controle hierop. Het is mogelijk een verkoopskooi te reserveren (maat 50x50cm), geschikt voor 2 volwassen of 3/4 jonge cavia’s. Per inzender/adres kunnen er maximaal 2 kooien worden gereserveerd, minimaal 4 inzendingen voor 1 kooi en minimaal 8 inzendingen voor 2 kooien. Kosten zijn €2,50 per kooi. Er zijn in totaal 72 kooien beschikbaar, vol is vol!

Advertentie Catalogus
U heeft de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie in onze A4 Catalogus. Een hele pagina / A4 voor € 10,00, een halve pagina / liggend A5 €7,50 en een kwart pagina / staand foto formaat €5,00. Aanleveren voor 10 april 2022 en bij voorkeur in foto of PDF bestand.

Coronavirus COVID-19
Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor onze deelnemers en bezoekers. Wij houden rekening met de geldende richtlijnen tijdens het organiseren van ons evenement. Wijzigingen in het programma kunnen dus van toepassing zijn en worden via onze website en Facebook pagina gepubliceerd.

Nog geen NCC lid?

Omdat onze show een Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) clubdag is, zal de rassenkeuring enkel voor de leden van de NCC zijn. Twijfel je nog of een lidmaatschap van de NCC wel bij u past? Geen probleem! Indien u nog geen lid bent van de NCC wordt de mogelijkheid geboden om toch aan één van onze clubdagen deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan één van onze clubdagen. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema van de rassenkeuring in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de N.C.C. betaald u slecht 10 euro en bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op, deze deelname is maar eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Vraagprogramma en inschrijfformulieren zijn beschikbaar via de onderstaande linken:

Vraagprogramma NCC Caviadag Tiel 2022

Inschrijfformulier Rassenkeuring NCC Caviadag Tiel 2022

Inschrijfformulier Knuffelkeuring NCC Caviadag 2022

Show programm (English version)

Entry form Pure breeds (English version)

Entry form Pet cavies (English version)

Vooraankondiging ALV 2022

Vooraankondiging ALV 2022

vooraankondiging Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) Zaterdag 28 mei in Tiel

 

Anders dan andere jaren wordt de ALV niet in februari gehouden maar zal deze zaterdag 28 mei vanaf 13:00 uur in Tiel plaatsvinden. Op uitdrukkelijke wens van leden en bestuur van de NCC zal de ALV op locatie plaatsvinden en zijn alle leden van harte welkom. Volgende jaren zal de ALV indien mogelijk gewoon weer in februari gaan plaatsvinden.

 Ben je nog geen lid van de NCC en wil je toch meepraten over de toekomst van de NCC, wordt dan lid:

Stuur dan een e-mail naar caviaclub@outlook.com en je ontvangt een inschrijfformulier

Aanvang van de algemene ledenvergadering: 13:00 uur

(Voorlopige) Agenda:

 1. Opening voorzitter.
 2. Vaststellen agendapunten.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Notulen vorige ledenvergadering.
 5. Jaarverslag secretaris.
 6. Jaarverslag penningmeester.
 7. Verslag kascontrolecommissie.

Verkiezing kascontrolecommissie

 1. Bestuursverkiezing.

Schema van aftreden:

 • Penningmeester 2022
 • Voorzitter 2023
 • Secretaris 2024

Noot: Over de uitbreiding van het huidige bestuur van 5 naar 7 leden wordt u in de definitieve uitnodiging geïnformeerd

 1. Bestuursbeleid en planning.
 2. Eren en waarderen.
 3. Rondvraag.

13 Sluiting van de vergadering

Graag tot ziens bij de NCC ALV

 

Mvg vriendelijke groet,

Het NCC Bestuur

Definitieve erkenning Cavia’s 2022

Definitieve erkenning Cavia’s 2022

Omdat de Covid-19 maatregelen het toelieten, heeft er een door de “Standaardcommissie Cavia’s en Kleine Knagers” een beoordeling plaatsgevonden van een drietal cavia-varianten. Vorig jaar kon deze beoordeling niet plaatsvinden ondanks de creativiteit ideeën die geopperd werden door de commissie. Elke keer wanneer er weer een oplossing werd gevonden door de commissie om de beoordeling te laten plaatsvinden, binnen de geldende Covid-regels van dat moment, werden er weer regels aangescherpt en moesten de initiatieven afgeblazen worden. Dit ter frustratie van de commissieleden en de fokkers die dieren in een zo goed mogelijke conditie wilde voorbrengen.

Ook dit jaar leek het er in eerste instantie dat de erkenning niet kon plaatsvinden i.v.m. het annuleren van de Noordshow, het door de Kliendier Liefhebberij Nederland (KLN) aangewezen moment van de verschillende erkenningen.

Door het wegvallen van een aantal Covid-regels in januari, heeft de commissie snel geschakeld en heeft er in Tiel een beoordeling plaatsgevonden t.b.v. de definitieve cavia erkenningen.

Ter beoordeling waren de Skinny en de kleur Champagne en uitmonstering Lux aangeboden. Deze drie varianten hadden al eerder een voorlopige erkenning gekregen. Voor de Skinny was het de reglementair de laatste mogelijkheid om voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve erkenning. De status van voorlopige erkenning kan maximaal viermaal verlengd worden. Mocht er na het maximaal aantal voorlopige erkenningen nog geen definitieve erkenning verleend worden door de KLN, dan start de erkenningsprocedure weer vanaf het begin.

Bij de Skinny heeft de KLN gemeend om eerst af te wachten of er onderzoeken beschikbaar kwamen die aangeven of het (gedeeltelijk) naakt zijn van deze variant, negatieve gevolgen zou kunnen hebben met betrekking tot dierenwelzijn. Berichten hierover zijn geverifieerd en blijken niet gebaseerd op onderzoeken  maar meer op persoonlijke voorkeuren/smaak of gerelateerd aan de Baldwin variant. Bij deze Baldwin variant gaat het om een volledig naakt dier, waaraan een genetisch defect aan te grondslag ligt. Vanuit de NCC en KLN wijzen wij dan ook het fokken en tentoonstellen van deze Baldwin variant ten zeerst af. Bij de nu erkende Skinny variant is er niet gebleken dat er een eventueel dierenwelzijnsissue in het geding zou kunnen zijn. I.v.m. dierenwelzijn zijn er wel regels opgenomen in het KLN tentoonstellingsreglement wat betreft het de temperaturen waarin de Skinnies tentoongesteld kunnen worden.

De standaard commissie heeft een positief advies afgegeven voor de Skinny (in alle in Nederland erkende kleuren en/of kleurcombinaties) de kleur Champagne (in alle in Nederland erkende haarstructuren) en uitmonstering Lux (in alle in Nederland erkende haarstructuren). Het advies van de commissie is door het KLN hoofdbestuur overgenomen, waardoor deze drie varianten vanaf 1 april 2022 definitief erkend zijn.

Namens de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) feliciteren wij alle betrokkenen bij het creëren van deze nieuwe varianten en hopen deze tijdens de onder NCC vlag georganiseerde Caviadagen en KLN tentoonstellingen.

Foto’s van de certificaat uitreiking zijn beschikbaar gesteld door Kleindier Magazine

Storing NCC Webpagina

Storing NCC Webpagina

Door een technische storing en een defect in een aantal back-ups, hebben we een oud bestand van onze Webpagina terug moeten zetten. Hierdoor zijn er een aantal nieuwsberichten niet meer zichtbaar, waarvoor onze excuses.

Wij proberen deze nieuwsberichten alsnog opnieuw te publiceren

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Rassenbeschrijvingen:

Bij het kopje informatie vind u mooie rassen beschrijvingen in pdf.
Per ras zijn duidelijke kenmerken genoemd, en worden enkele mooie dieren van dit ras getoond.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Algemene ledenvergadering!

Zaterdag 11 februari is de Algemene ledenvergadering van de NCC.
Lokatie & Adres:
Verenigingsgebouw T.K.V.
Bulkweg 1 te tiel
Agenda NCC Jaarvergadering

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Kerstshow in Helmond!

Op 11 december is er een leuke NCC show in Helmond!
Rassenkeuring & Knuffelkeuring.
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaande link:

helmond

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Inge van der Goot van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd een hele mooie rode borstel beer!

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Inge van der Goot met een borstel rood
Beste B-klasse: Jan Snijder met een gladhaar beige
Beste C-klasse: Jan Snijder met een sheltie roodbont
Beste D-Klasse: Ruben borst met 2 gladharen goud r.o.
Beste collectie: Priscilla Schriever met engels gekruind driekleur
Beste vd jeugd: Allischa Burgers met een borstel californian

abc-beste-1

rubenknuffelkeuring

img_0979-3

beste-jeugd

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures NCC Barbecue groot succes!

Zaterdag 3 september hebben we op de boerderij van de familie Ruesink in Aalten,
een geweldige dag gehad! Presentaties van Rowena Verkaaik over de Skinny en Mark Looman over de Lunkarya waren super!
Geweldig om te zien hoe 2 jongen mensen met zoveel passie en kennis spreken over hun ras.
Na de presentaties werden de barbecues aangezet en kon iedereen heerlijk eten. Er was volop gelegenheid voor een praatje en de Ach-terhoekse gemoedelijkheid was goed merkbaar in de gezellige sfeer. De kalfjes, kittens, schapen, geiten, kippen en koeien op de boerderij werden volop bewonderd. De aanwezige jeugdleden en enkele iets oudere jeugdleden hebben zelfs meegeholpen om de 150 melkkoeien uit de wei te halen en naar de stal te begeleiden om gemolken te worden.

 bbq-2016 bbq2016-2

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag IJsselmuiden 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Het werd de schitterende Texel zwartbont die ook caviadag Tiel had gewonnen.

Enkele overige uitslagen:

Beste A-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste B-klasse: Comb. Van Dijk-Schop met een texel zwartbont
Beste C-klasse: Comb. Cavifauna met een rex roodbont
Beste collectie: Yvonne Schalks met een gladhaar driekleur
Beste vd jeugd: Paula Stegeman met een US Teddy zilveragouti
Beste kleine knager: Rianne Hinn met een Syrische hamster
Winnaar Tiel

afbeelding1-jpg

Beste Jeugd

beste-a-klasse-ijsselmuiden-2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Uitslagen Caviadag Tiel 2016

Namens de NCC willen wij Combinatie Van Dijk-Schop van harte feliciteren met het winnen van de show!
Bovenstaand een foto van de Texel Zwartbont.
Het overzicht van alle prijswinnaars is te zien onder het kopje shows.

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Een impressie van Caviadag Tiel 2016

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Nieuw bestuurslid

Mijn naam is Han Stegeman-Hoogendijk en ik woon in Ede. Ik ben getrouwd met Koob en ik heb twee dochters, Channah en Paula. Mijn dochters en ik vormen samen Caviastal Mayana. Wij fokken ieder onze eigen rassen en kleuren.

In mei 2010 zijn wij begonnen met het fokken van US teddy ca-via’s. In de loop van de jaren zijn daar borstels en Amerikaans gekruinde cavia’s bij gekomen. In 2012 ben ik lid geworden van de Nederlandse Caviafokkers Club. Ik zit sinds februari 2016 in het bestuur. Naast het fokken en showen van cavia’s en mijn parttime baan, rijd ik met veel plezier paard en zorg ik samen met mijn dochters voor een aantal pony’s. Ik geef graag advies over de verzorging van cavia’s aan beginnende fokkers. Mocht je vragen hebben stel ze dan gerust. Ik ontmoet je graag op één van onze clubshows of tijdens de ledenvergadering.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – erkenningen

Alexander van Ittersum en Tom Smak hebben geza-menlijk de otter ter erkenning gebracht. Met 2x ZG voor de zwart otters, 1x G, 2x ZG en 1x F voor de choco otters heeft deze groep voldoende punten ge-kregen van de standaardcommissie en is daarmee definitief erkend. We hopen de mooie otters terug te zien in de erkende klasse op de clubshows.

 

162790161_cute-cartoon-ginger-brown-guinea-pig-photo-sculptures Championshow – examens

Op de vrijdag van de Championshow staat altijd het keurmeestersexamen We mogen Carla Swaap, Pieta Kraaijeveld en Manuela Eilander feliciteren met uitbreiding van het aantal rassen die ze bevoegd mogen keuren. Door deze uitbreiding is Carla tevens B-keurmeester geworden.

W. van der Panne Handel & Transport