Vorig jaar was weer even wennen om een show te organiseren, zeker na een paar lastige jaren met Covid-19. We hebben in 2023 wel goed gemerkt dat veel fokkers waren gestopt, zeker in het aantal inschrijvingen zagen wij dit behoorlijk teruglopen. Ondanks een wat lager aantal was de show een enorm succes, mooie inzendingen, veel gezelligheid en fijne sfeer. Wij zijn dan ook zeer blij u deze nieuwe editie te mogen presenteren op zaterdag 4 mei 2024 te Tiel. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Belangrijke informatie:
Tentoonstellingscommissie: J.H. Schop, B. van Dijk en K. van Esse
Contactgegevens: caviadag@outlook.com of 06-54216065 (Jan)
Tentoonstellingslocatie: Verenigingsgebouw TKV, Bulkweg 1, 4005 LB Tiel
Toegangsprijs: Gratis
Sluiting inschrijvingen: 14 april 2024. Er geldt een max. aan inschrijvingen van 800 rascavia’s en 100 knuffels. Bovenstaande sluitingsdatum is definitief of eerder zodra dit aantal is bereikt.

Planning (naar verwachting):
Inkooien 8:00 – 8:45 uur. Of op vrijdagavond 18.00-20.00
Start keuring 9:00 uur
Eindkeuring 15:30 uur
Prijsuitreiking en uitkooien 16:30 uur

Keurmeesters Rassenkeuring Caviadag Tiel: (onder voorbehoud)
Aly Bennink Pieta Kraaijeveld Wilma Flokstra
Carla Swaap Fons Verrijdt Luc de Donder (België)
Saskia Köhler (Duitsland) Patrick Staniec (Duitsland) Niklas Kirchhoff (Duitsland)
Andreas Reinert (Duitsland) Darren Fieldhouse (Zweden) Jens Lindgren (Zweden)

Keurmeesters Knuffelkeuring Caviadag Tiel: (onder voorbehoud)
Martine Jager Annechien Willemsen-Kits
Kaatje van Esse Petra Weeren

Verkoopskooien
Het is niet toegestaan dieren aan te bieden vanuit transportkisten, dozen of reismanden. Dit alles vanuit het oogpunt van dierwelzijn en een betere controle hierop. Het is mogelijk een verkoopskooi te reserveren (maat 50x50cm), geschikt voor 2 volwassen of 3/4 jonge cavia’s. Per inzender/adres kunnen er maximaal 2 kooien worden gereserveerd, minimaal 4 inzendingen voor 1 kooi en minimaal 8 inzendingen voor 2 kooien. Kosten zijn €2,50 per kooi. Er zijn in totaal 72 kooien beschikbaar, vol is vol!

Advertentie Catalogus
U hebt de mogelijkheid tot het plaatsen van een advertentie in onze A4 Catalogus. Een hele pagina / A4 voor € 10,00, een halve pagina / liggend A5 €7,50 en een kwart pagina / staand foto formaat €5,00. Aanleveren voor 2 april 2023 en bijvoorkeur in foto of PDF bestand.

Nog geen NCC lid?
Omdat onze show een clubdag is, zal de rassenkeuring enkel voor de leden van de Nederlandse Caviafokkers Club zijn. Indien u nog geen lid bent (geweest) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) bieden wij u de mogelijkheid om toch aan onze Caviadag deel te nemen. Tegen een vergoeding van 5 euro extra op het inschrijfgeld kunt u eenmalig deel nemen aan onze show. Uw dieren komen voor het gehele prijzenschema van de rassenkeuring in aanmerking. Bent u na deze deelname overtuigd om lid te worden van de NCC betaald u slecht 10 euro extra en bent u voor de rest van dat verenigingsjaar lid van onze vereniging. Let op: deze actie is eenmalig en u kunt dus niet aan iedere clubdag op deze wijze deelnemen.

Tentoonstellingsbepalingen

Wij vragen u om onderstaande bepalingen goed door te nemen. Mocht u zich niet kunnen vinden in deze bepalingen, behoud de Tentoonstellingscommissie het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement zelf.

Algemene bepalingen:

 • Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens het tentoonstellingsreglement van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC). Elke inzender wordt geacht met de bepalingen in dat reglement op de hoogte te zijn. Deze tentoonstelling kan worden gezien als promotiedag, zo als de reglementen van de FB (KLN) deze voorschrijft.
 • De cavia’s worden gehuisvest in kooien, voorzien van houtkrullen en tussenwand. De cavia’s dienen een pleister van leukoplast met daarop het kooinummer op het linker oor te dragen.
 • Het is niet toegestaan de ingeschreven cavia’s tijdens de keuring of gedurende de openingstijden van de tentoonstelling uit te kooien en het gebouw te verlaten, tenzij de tentoonstellingscommissie anders besluit of u als vrijwilliger tijdens de keurdag aanwijst.
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per cavia. De catalogus is verplicht en kost € 3,50, één per gezin. Administratiekosten per inzender € 2,50. Bij absentie van één of meerdere cavia’s is men toch verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte etenswaren en of drinken te nuttigen in de zalen tijdens de caviadag.
 • Het bestuur noch de tentoonstellingscommissie is aansprakelijk voor sterfte en/of verlies van dieren of andere goederen. Nimmer zal er aanspraak op schadevergoeding kunnen worden gedaan.
 • Alle uitvoerende werkzaamheden op een NCC show worden uitgevoerd door de tentoonstellingscommissie aangewezen personen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de tentoonstellingscommissie namens het bestuur van de NCC.

Overige bepalingen:

 • U dient al uw dieren in schone, ruime en goedgeventileerde transportmiddelen te vervoeren. Dit geldt voor de ingeschreven showdieren, maar ook voor uw verkoop- en gereserveerde dieren.
 • U dient al uw dieren te voorzien van voeding (brok, hooi en/of groenvoer) EN water (dit kan middels een waterfles of waterbakje). Wij verzoeken u na afloop van de tentoonstelling eventueel bevestigingsmateriaal te verwijderen.
 • Verkoop van dieren zal vanuit tentoonstellingskooien geschieden, niet meer vanuit losse dozen/kisten/bakken. Voor uitleg, zie onder kopje “verkoopskooien”.
 • Mocht u zich niet kunnen vinden in deze bepalingen, behoud de Tentoonstellingscommissie het recht om u als deelnemer te weigeren. Dit geldt voorafgaand aan ons evenement als ook op de dag van het evenement zelf.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

Met uw inschrijving geeft u automatisch toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens voor de verwerking van uw inschrijfformulier en het verzenden van de nodige gegevens t.b.v. van de tentoonstelling. Uw adres- en contactgegevens worden niet verwerkt in onze catalogus, tenzij u deze zelf heeft verwerkt in uw advertentie. Met het betreden van de  tentoonstellingslocatie geeft u automatisch toestemming voor het maken van foto’s en/of videobeelden tijdens het evenement van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters en/of advertenties.

Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Vraagprogramma en inschrijfformulieren zijn beschikbaar via de onderstaande linken:

Vraagprogramma NCC Caviadag Tiel 2024

Inschrijfformulier Rassenkeuring NCC Caviadag Tiel 2024

Inschrijfformulier Knuffelkeuring NCC Caviadag 2024

Show programm (English version)

Entry form Pure breeds (English version)

Entry form Pet cavies (English version)

 

Mochten de inschrijfformulieren niet geopend kunnen worden met een “Google Chrome” browser, gebruik dan een andere browser.

W. van der Panne Handel & Transport