De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

De Nederlandse Caviafokkers Club promoot het houden, veredelen, fokken en tentoonstellen van cavia’s sinds 1954

De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) is een speciaalclub opgericht in 1954 en is aangesloten bij de Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.). Als vereniging met meer dan 200 leden, promoten wij de cavia in de breedste zin van het woord.

De NCC stelt zich als doel:

  • de gezondheid en het welzijn van de cavia in de ruimste zin van het woord in stand te houden en te bevorderen;
  • de eigenschappen volgens de rasstandaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren;
  • medewerking te verlenen aan wettelijke maatregelen ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de cavia;
  • fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen;
  • het tegengaan van handelingen die strijdig zijn met vorenstaande punten.

Op welke manier realiseert de NCC dit:

  • het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen;
  • het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen;
  • het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal;
  • samenwerking met andere (inter-)nationale verenigingen;
  • het zonodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia.

De NCC verleent zijn medewerking aan verschillende Kleindier tentoonstellingen en organiseert onder eigen vlag jaarlijks eendaagse keuringen/tentoonstellingen in o.a. Tiel en IJmuiden. Deze worden bezocht door nationale en internationale cavia fokkers. Tiel is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste één/meerdaagse cavia keuring/tentoonstelling van Europa, met meer dan 1000 ingezonden cavia’s.

Als onderdeel van deze eendaagse keuringen/tentoonstellingen worden er ook “knuffel” keuringen gehouden. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op via E-mail secretaris@outlook.com of onze contactpagina

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Caviafokkers Club foto’s en/of informatie van deze website te kopiëren.

De volgende ééndaagse NCC Keuringen/Activiteiten zijn er gepland voor 2023
 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 11 Februari 2023 in Tiel

NCC Caviadag Tiel zaterdag 22 april 2023

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook  of NCC Caviadag Tiel Web Pagina

 

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 10 juni 2023

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Cavia Club-dag (Datum nog te bepalen)

 

Naast de NCC Caviadagen en Nationale KLN Show (Noordshow) maken de volgende tentoonstellingen onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie:

 

NCC Regioshow (Regio Oost) Dierendagshow Silvolde (voorheen Ulft) Zaterdag 30 september 2023

NCC Regioshow (Regio West)Fauna Sport show Zaterdag 28 oktober 2023

Eventuele shows in andere regio’s worden nog bekendgemaakt

 

W. van der Panne Handel & Transport