De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

De Nederlandse Caviafokkers Club promoot het houden, veredelen, fokken en tentoonstellen van cavia’s sinds 1954

De Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) is een speciaalclub opgericht in 1954 en is aangesloten bij de Kleindier Liefhebbers Nederland (K.L.N.). Als vereniging met meer dan 200 leden, promoten wij de cavia in de breedste zin van het woord.

De NCC stelt zich als doel:

  • de gezondheid en het welzijn van de cavia in de ruimste zin van het woord in stand te houden en te bevorderen;
  • de eigenschappen volgens de rasstandaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren;
  • medewerking te verlenen aan wettelijke maatregelen ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de cavia;
  • fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen;
  • het tegengaan van handelingen die strijdig zijn met vorenstaande punten.

Op welke manier realiseert de NCC dit:

  • het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen;
  • het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen;
  • het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal;
  • samenwerking met andere (inter-)nationale verenigingen;
  • het zonodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia.

De NCC verleent zijn medewerking aan verschillende Kleindier tentoonstellingen en organiseert onder eigen vlag jaarlijks eendaagse keuringen/tentoonstellingen in Rijssen, Woldendorp, Tiel en IJmuiden. Deze worden bezocht door nationale en internationale cavia fokkers. Tiel is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste één/meerdaagse cavia keuring/tentoonstelling van Europa, met meer dan 1000 ingezonden cavia’s.

Als onderdeel van deze eendaagse keuringen/tentoonstellingen worden er ook “knuffel” keuringen gehouden. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op via E-mail secretaris@outlook.com of onze contactpagina

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Caviafokkers Club foto’s en/of informatie van deze website te kopiëren.

De volgende ééndaagse NCC Keuringen/Activiteiten zijn er gepland voor 2020/2021
 

NCC Leden BBQ Zaterdag 29 augustus 2020

 

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020 (Geannuleerd i.v.m. Corona crisis)

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

Cavia kistkeuring Tiel zondag 18 oktober 2020

Nadere informatie komt/is ook beschikbaar op Facebook

 

Cavia promotiedag Oneto 5 december 2020

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook en link

Cavia promotiedag Dierenparade Noordshow 9 januari 2021

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Web-pagina Noordshow en link

Algemene Leden Vergadering (ALV) februari 2021

 

NCC Caviadag Rijssen zaterdag 27 februari 2021

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Caviadag Tiel zaterdag 1 mei 2021

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Caviadag Woldendorp datum voor 2021 moet nog worden vastgesteld

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

Juli Update NCC

Juli Update NCC

    Door het gebruik van online vergadermogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt. In ons overleg hebben weer een...

read more
Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Aandacht voor de cavia in Kleindier Magazine

Deze maand wordt er in twee artikelen aandacht besteed aan de cavia. Het eerste artikel gaat over ons gewaardeerde Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) lid en cavia keurmeester Luc de Donder uit het Belgische Dendermonde. Hierin vertelt Luc dat de kleindierliefhebberij...

read more
W. van der Panne Handel & Transport