Dierziektes / aandoeningen

Cavia’s hebben een bijzondere plek in het hart van dierenarts Andrea Laumen, die al geruime tijd nauw samenwerkt met de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC). Als actieve professional bij Dierenkliniek Klaver4Dieren in Dodewaard, heeft Andrea zich onderscheiden als een bekwame en gepassioneerde dierenarts met indrukwekkende prestaties.

Als student diergeneeskunde brak Andrea in oktober 2020 nieuwe grond door als eerste zowel een Honours Bachelor als Honours Master diploma te behalen. Deze academische erkenning getuigt van haar toewijding en uitmuntendheid in haar vakgebied. Haar academische prestaties legden het fundament voor een veelbelovende carrière waarbij ze zich toelegt op het welzijn van dieren, in het bijzonder cavia’s.

Kennis, Liefde, en Samenwerking

De samenwerking tussen Andrea Laumen en de NCC tijdens de Caviadag in Tiel is een vruchtbare alliantie gebleken. Andrea’s betrokkenheid bij de NCC gaat verder dan alleen haar rol als dierenarts. Haar kennis en liefde voor cavia’s zijn opmerkelijk en vormen een waardevolle aanvulling op de doelen van de NCC.

Het zorgvuldige, stressbestendige, doorzettingsvermogen en empathische karakter van Andrea maken haar niet alleen een uitstekende dierenarts, maar ook een gewaardeerde partner in de missie van de NCC om het welzijn van cavia’s te bevorderen. Ze plaatst de zorg voor haar patiënten altijd op de eerste plaats, maar verliest daarbij nooit de klantvriendelijkheid en klantgerichtheid uit het oog.

Impact op Kennisdeling

Een opvallende bijdrage van Andrea aan de NCC is de publicatie van artikelen op de NCC-website en in het jaarboek over caviaziektes en aandoeningen. Door haar samenwerking met de NCC heeft Andrea niet alleen een directe impact gehad op de gezondheid van cavia’s, maar heeft ze ook bijgedragen aan de educatie van cavia-eigenaren en fokkers.

De NCC is verheugd over de bestaande samenwerking en kijkt ernaar uit deze voort te zetten. Het streven is om het aantal artikelen over caviaziektes en aandoeningen uit te breiden, waardoor een waardevolle bron van informatie ontstaat voor de gemeenschap van cavia-liefhebbers.

Een Betrouwbare Hand voor Cavia-Welzijn

Voor degenen die een dierenarts nodig hebben voor hun geliefde cavia’s, benadrukt de NCC dat Andrea Laumen de goede keuze is. Haar toewijding aan cavia-welzijn, gecombineerd met haar professionele kwaliteiten, maakt haar tot een betrouwbare hand waarin cavia’s in goede handen zijn.

In de wereld van cavia’s is Andrea Laumen niet alleen een dierenarts; ze is een voorstander van hun welzijn, een bron van kennis en een partner voor de NCC in het nastreven van een gezonde en gelukkige caviapopulatie.

Beschikbare artikelen zijn beschikbaar via de volgende linken:

 

Vitamine C gebrek bij de cavia

Blaasproblematiek bij de cavia

Gebitsproblemen bij de cavia

Eierstokcysten bij de cavia

Drachtproblematiek bij de cavia

Huidproblemen bij de cavia

W. van der Panne Handel & Transport