Leden-/Clublijst Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

Regelmatig krijgen caviafokkers en bestuursleden van de NCC vragen van collega fokkers wie welke dieren in welke kleurslagen fokt. Voor de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 kon deze informatie gevonden worden in de fokkerslijst zoals deze gepubliceerd was op de NCC webpagina. Door de persoonsgegevens die zijn opgenomen in deze lijst, voldeed deze niet aan het “Stappenplan Privacy beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming NCC” en is daarom verwijderd van onze webpagina. Verder is een fokkerslijst van belang voor de NCC om zicht te houden op de gefokte dieren zodat eventueel haarstructuren en/of kleuren die in de vergetelheid dreigen te raken onder de aandacht te brengen binnen onze club zodat een grote diversiteit behouden kan blijven.

Als NCC bestuur willen wij weer een fokkerslijst onder onze leden uitgeven. De bedoeling is om een fokkerslijst op te zetten die voldoet aan het “Stappenplan Privacybeleid AVG NCC”. Leden worden standaard opgenomen in de fokkerslijst die beschikbaar is binnen het bestuur van de NCC (clublijst) zoals vermeld in het stappenplan. Alleen leden die aangeven om opgenomen te worden in de fokkerslijst die onder leden wordt verdeeld gaan hier vermeld worden (ledenlijst). Dus niet iedereen op de “clublijst” wordt automatisch op de “ledenlijst” vermeld.

 

Via de “ledenlijst” kan het eenvoudiger worden om met elkaar in contact te komen voor het uitwisselen van fokmateriaal.

 

Niet leden hebben geen toegang tot de “ledenlijst”. Niet leden kunnen een mail sturen aan de secretaris van de NCC (caviaclub@outlook.com) met specifieke wensen over haarstructuur, kleur, tekening, geslacht en fok-geschiktheid en deze zal een mail sturen aan NCC leden uit de club/leden lijst die mogelijk dieren hebben die voldoen aan de opgegeven wensen. Het is aan de leden om zelf in contact te gaan met diegenen die de vraag gesteld heeft. De NCC zal bij verdere bemiddeling geen rol spelen. Leden moeten aangeven of zij op deze manier benaderd mogen worden door de NCC secretaris.

 

Leden kunnen op deze zelfde manier in contact komen met leden die alleen vermeld staan op de “clublijst”.

 

Via deze Club-/Ledenlijst link in het mogelijk om een blanco formulier te downloaden.  Om het invullen te vergemakkelijken wordt er gebruikgemaakt van een “Drop-Down menu”. Door deze aan te klikken kan er uit de lijst een keuze gemaakt worden. Mocht de gewenste keuze niet in de lijst staan dan kan deze alsnog ingetypt worden.

Na het opslaan van het ingevulde bestand, ontvangt de NCC Secretaris graag het bestand retour via mail (caviaclub@outlook.com).

Nadat de NCC Ledenlijst is opgemaakt dan ontvangen NCC leden twee maal per jaar een aangepaste ledenlijst via de mail.

W. van der Panne Handel & Transport