NCC Topfokker Competitie

NCC Topfokker Competitie 2023

Voor de topfokker-competitie kunnen NCC leden dieren inzenden tijdens NCC caviadagen en een aantal door de NCC aangewezen open KLN tentoonstellingen. Op deze manier is de topfokker-competitie voor alle leden toegankelijk, ook als men geen lid is van de KLN.

Een NCC lid kan punten verdienen tijdens deelname aan de geselecteerde tentoonstellingen over een periode van één lidmaatschap-/kalenderjaar. Om deze gelijk te laten lopen kan de huldiging van kampioenen samenvallen met de NCC algemene leden vergadering die normaliter in februari gehouden wordt.

Een NCC lid kan algemeen, gladhaar, structuur, langhaar, N.E. en jeugdlid topfokker-kampioen worden. De drie beste resultaten tijdens een geselecteerde tentoonstelling tellen mee voor het kampioenschap in de specifieke haargroepen. De hoogste scores over de verschillende haargroepen aan het einde van het kampioensjaar komen in aanmerking voor het Algemeen topfokker-Kampioenschap.

Verkregen punten lopen gelijk aan het gegeven predicaat.

Tentoonstellingen waar NCC leden dieren kunnen inschrijven die meedoen aan het NCC clubkampioenschap:

NCC Caviadagen:

 • NCC Caviadag Tiel 22 april 2023
 • NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden 10 juni 2023

Open tentoonstellingen:

 • Dierendagshow Ulft 30 september 2023
 • Hanzeshow Kampen 15/16 December 2023

Nationale Bondstentoonstelling:

 • Dierenparade Noordshow Hardenberg 21 januari 2023

Eventuele tussentijdse aanpassingen in de aangewezen tentoonstellingen wordt via de NCC Web en Facebookpagina gecommuniceerd.

De uitslagen worden centraal door de NCC geregistreerd. Leden sturen een foto van de volledige keuringskaart naar een daarvoor speciaal opgezette emailadres (nccclubkampioenschap@gmail.com).

Als een lid aan meerdere NCC geselecteerde tentoonstellingen/caviadagen mee doet dan tellen de beste 3 tentoonstellingen.

Prijzenpakket:

De volgende prijzen bestaan uit een oorkonde (in lijst)
 • Algemeen NCC Fokkerskampioen (1e, 2e, 3e plaats)
 • NCC Fokkerskampioen Jeugdlid (1e, 2e, 3e plaats)
 • NCC Fokkerskampioen gladhaar (1e, 2e, 3e plaats)
 • NCC Fokkerskampioen structuurhaar (1e, 2e, 3e plaats)
 • NCC Fokkerskampioen langhaar (1e, 2e, 3e plaats)
 • NCC Fokkerskampioen N.E. (1e, 2e, 3e plaats)
Verder worden er een wisselbeker beschikbaar gesteld voor alle eerste plaatsen in de verschillende catagorien. 
W. van der Panne Handel & Transport