Gladhaar – Groep tekening

De gladhaar, ook normaalhaar genoemd, is het bekendste en in aantal grootste ras in Nederland. Aangezien wilde cavia’s ook gladharig zijn, zal de normaalhaar het eerste gedomesticeerde cavia ras zijn. De beharing is aaneengesloten, dicht, zacht en glanzend en bestaat uit stevig dek en granhaar. De ideale lengte van de beharing is 2 tot 2,5 cm. De beharing moet geheel doorgehaard zijn, dicht ingeplant, glad aanliggen en vrij van haar draaiingen of rozetvorming. De snorharen zijn recht. Op shows zijn ze vaak te zien in veel verschillende kleuren en tekeningen. Ze worden vaak onderverdeeld in de groepen agouti, eenkleurig en tekening. De volgende tekeningen en uitmonsteringen vallen onder deze groep: tan, rus, californian, hollander, dalmatiner, brindle, bont en driekleur. Al dan niet in verdunningskleuren waardoor bv. de otter of zilvervos ontstaat. Door deze diversiteit is deze groep te ruim om nader te beschrijven. In de standaard staan de wensen per tekening/uitmonstering uitgebreid beschreven. Omdat er zo veel gladharen gefokt worden, is er niet heel duidelijk een verband aan te wijzen tussen karakter en haarstructuur, zoals bij sommige andere rassen wel duidelijk is.

Beschrijving gladhaar-tekening in PDF formaat