De Nederlandse Cavia Club (NCC)

De Nederlandse Cavia Club promoot het houden, veredelen, fokken en tentoonstellen van cavia’s sinds 1954

De Nederlandse Cavia Club (NCC) is een speciaalclub opgericht in 1954 en is aangesloten bij de Kleindierliefhebbers Nederland (K.L.N.). Als vereniging met meer dan 200 leden, promoten wij de cavia in de breedste zin van het woord.

De NCC stelt zich als doel:

  • de gezondheid en het welzijn van de cavia in de ruimste zin van het woord in stand te houden en te bevorderen;
  • de eigenschappen volgens de rasstandaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren;
  • medewerking te verlenen aan wettelijke maatregelen ter bevordering van de gezondheid en welzijn van de cavia;
  • fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen;
  • het tegengaan van handelingen die strijdig zijn met vorenstaande punten.

Op welke manier realiseert de NCC dit:

  • het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen;
  • het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen;
  • het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal;
  • samenwerking met andere (inter-)nationale verenigingen;
  • het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia.

De NCC verleent zijn medewerking aan verschillende Kleindiertentoonstellingen en organiseert onder eigen vlag jaarlijks een drietal eendaagse keuringen/tentoonstellingen, te weten in Tiel, IJsselmuiden en IJmuiden. Deze worden bezocht door nationale en internationale cavia fokkers. Tiel is door de jaren heen uitgegroeid tot de grootste één/meerdaagse cavia keuring/tentoonstelling van Europa, met meer dan 1000 ingezonden cavia’s.

Als onderdeel van deze eendaagse keuringen/tentoonstellingen worden er ook “knuffel” keuringen gehouden. Deelnemen aan de knuffelkeuring is vrij voor leden en niet-leden, fokkers en liefhebbers, jong en oud.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op via E-mail secretaris@outlook.com of onze contactpagina

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Caviafokkers Club foto’s en/of informatie van deze website te kopiëren.

 

De volgende ééndaagse NCC Keuringen/Activiteiten zijn er gepland voor 2020
 

 

N.C.C. Nederlands Kampioenschap 16, 17 en 18 januari 2020

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 8 februari 2020

 

NCC Caviadag Rijssen zaterdag 29 februari 2020

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Caviadag Tiel zaterdag 2 mei 2020

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Caviadag Woldendorp Zaterdag 13 juni 2020

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook

 

NCC Fokkersdag en BBQ Zaterdag 29 augustus 2020

 

NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden Zaterdag 19 september 2020

Nadere informatie komt ook beschikbaar op Facebook