Het einde van het jaar nadert, en wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe NCC verenigingsjaar 2020.
Dus ook voor het nieuwe Jaarboek! Mocht u het leuk vinden om een advertentie te hebben in het Jaarboekje 2020, dan ontvangen wij deze graag.
Deze mogelijkheid bestaat voor leden en niet leden. Voor een relatief klein bedrag vestigt u de aandacht op uw Caviastal of Cavia gerelateerde producten/diensten.
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro
· Hele Pagina : 40,00 Euro
Mocht u dezelfde advertentie willen als in het Jaarboek 2019, dan kunt u dit ook gewoon aangeven.
Graag ontvangen wij de advertentie voor 6 januari 2020.
Wilt u meer informatie, mail ons dan via caviaclub@outlook.com onder vermelding van Adverteren Jaarboek.
Ook willen wij van de gelegenheid gebruik maken om u een voorspoedig 2020 te wensen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Nederlandse Cavia Club (NCC)