April update NCC bestuur

April update NCC bestuur

Door het gebruik van online vergader mogelijkheden is het voor ons als NCC bestuur mogelijk om regelmatig te overleggen. Op dit moment overleggen wij maandelijks en passen de frequentie aan als de situatie hierom vraagt. In het apriloverleg hebben we de Corona...