Update Bestuursoverleg Augustus

Gelet op de vakantieperiode en de tropische temperaturen op dat moment is er vooraf besloten om een kort overleg te houden en lopende zaken te bespreken.

Oneto:
Voorbereidingen lopen voorspoedig, deze of volgende maand wordt er een vervolgafspraak gemaakt om de organisatie verder op poten te zetten. Er zijn ideeën gedeeld op welke manier deze promotiedag doorgang kan vinden met het oog op de geldende Corona Regels.

Leden BBQ:
Besloten is om de “Leden BBQ” te annuleren mede door de aangescherpte Corona Regels en terugkoppeling van een aantal leden.

Definitieve erkenning Skinny:
Als voorbereiding op de definitieve erkenning van de Skinny cavia is een brief voorbereid die verzonden zal worden aan het KLN bestuur en de relevante commissies. In deze brief is verwoord dat de argumenten die gebruikt werden om niet een definitieve maar een voorlopige erkenning te geven zijn achterhaald of niet worden onderbouwd door uitgevoerde onderzoeken.

Voorbereidingen Jaarboek 2020/21:
Voorbereidingen voor het samenstellen van het Jaarboek 2020/21 is gestart. Het verzoek aan leden is om nu al aan te geven of zij in deze editie hun advertentie opgenomen willen zien. Advertenties kunnen gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende kosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.

De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:

NCC Leden:
• ½ Pagina : 10,00 Euro
• Hele Pagina : 20,00 Euro

Niet NCC Leden:
• ½ Pagina : 20,00 Euro
• Hele Pagina : 40,00 Euro

Ons overleg werd volgens afspraak ruim binnen het uur afgerond en de aanwezige bestuursleden konden weer genieten van tropische temperaturen en een vrij weekend 😉