Zaterdag 21 september werd de jaarlijkse Caviadag IJmuiden geopend door Ruud Swaap als voorzitter van de Nederlandse Cavia Club (NCC).

Na iedereen verwelkomt te hebben werd er stilgestaan bij Inge der Goot die na een moedige maar ongelijke strijd ons ontvallen is. Inge als gewaardeerd caviafokker, lid en secretaris van de NCC maar ook vooral over de jaren heen de aanjager van de Caviadag IJmuiden zal gemist worden. Deze Caviadag word ook gezien en genoemd “het kindje van Inge”. Als eerbetoon aan wat Inge heeft betekend is door het NCC bestuur besloten om deze Caviadag in het vervolg te organiseren onder de naam “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden”. Dit besluit werd door alle aanwezigen met applaus bevestigd. Na deze mededeling is er een minuut stilte gehouden.

Omdat Volgend jaar de eerste “Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden” zal plaatsvinden met een wisselbeker die de naam van Inge zal dragen, zal de huidige wisselbeker deze Caviadag definitief van eigenaar wisselen. Patricia Schriever werd uitgeroepen tot winnaar van de laatste Caviadag IJmuiden, onder deze naam en mocht de “wisselbeker” in ontvangst nemen.

Hoofdereprijs worden in een ander bericht vermeld.