Informatie folder Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) beschikbaar

In de tijd dat er geen shows georganiseerd konden worden ivm de Corona situatie, hebben wij als NCC bestuur de tijd gebruikt om een NCC informatiefolder op te zetten.

De NCC informatiefolder geeft achtergrond van onze doelen als cavia speciaalclub:

• de gezondheid en het welzijn van de cavia in stand te houden en te bevorderen
• de eigenschappen volgens de ras standaard van de cavia in stand te houden respectievelijk te verbeteren
• fokkers en liefhebbers nader tot elkaar te brengen
Op welke manier realiseert de NCC dit:
• het houden en steunen van (eendaagse-) keuringen, tentoonstellingen
• het geven van voorlichting, het verspreiden van informatie, bevorderen van lezingen en technische dagen
• het uitgeven van een jaarboek en ander voorlichtingsmateriaal

• het zo nodig nemen van maatregelen ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de cavia

Verder is er een inschrijfformulier opgenomen voor diegene die onze doelen onderschrijven en lid willen worden van de NCC.

Deze folder is te bestellen via het emailadres caviaclub@outlook.com onder vermelding van “promotie folder”.