Tijdens de Noordshow van 2023 is het mogelijk dat alle NCC leden, ook diegene die geen lid zijn van de KLN, hun cavia’s kunnen inschrijven voor de eendaagse Caviakeuring die op zaterdag 21 januari gehouden wordt.

De KLN en NCCorganiseren een “Cavia promotie dag” waar wij hopen zoveel als mogelijk caviarassen en kleurslagen te mogen verwelkomen.

Deze eendaagse keuring telt mee met de NCC Topfokkerscompetitie. Met minimaal drie ingezonden dieren in een rasgroep (Normaal-/Structuur-/Langhaar en N.E.) kan er worden meegedongen naar de eretitel “NCC Topfokker 2022/23”.

Vraagprogramma beschikbaar via:
Digitaal inschrijven is mogelijk via de volgende link:
Naar inschrijfformulier ouder dan 18 jaar
Inschrijfformulier voor jongeren onder 19 jaar

Belangrijk voor niet KLN/NCC leden:
Voor diegene die geen KLN/NBS nummer hebben, kunnen gebruikmaken van het inschrijven onder NCC nummer. Geen NCC nummer bekend, neem dan contact op met de NCC secretaris via caviaclub@outlook.com

Ook nog geen NCC lid – Voor deze tentoonstelling kan ook gebruik gemaakt worden van het NCC kennismakingslidmaatschap.

Informatie beschikbaar via: