Haagse Keurmeester Joh was boegbeeld van kleindiersport (Algemeen Dagblad 18 oktober 2021)
In de rubriek “van wieg tot graf” in het Algemeen Dagblad van maandag 18 oktober wordt er aandacht besteed aan de breed gewaardeerde keurmeester Joh Quualm die recentelijk op 89 jarige leeftijd overleden is.
In deze rubriek gericht op de “Haagse” omgeving wordt het verhaal verteld van markante regiogenoten die overleden zijn.
In dit artikel wordt een inkijkje gegeven in het leven van Joh met daarin de vele raakvlakken met de “harige” (konijnen, Cavia’s en kleine knagers) kant van de kleindierensport en op welke manier de altijd spraakzame Joh toch ook sprakeloos kon worden