Namens het bestuur van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) wensen wij al onze leden en andere cavia enthousiasten “Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023”.

 

Het is uiteindelijk een jaar geworden die weer richting “normaal” is gegaan. Veel tentoonstellingen konden weer doorgang vinden, maar waren stil i.v.m. de afwezigheid van “de veren” door de nog steeds aanwezige Vogelgriep.

 

Toen de seinen op groen gingen, zijn tentoonstellingsbesturen snel gaan schakelen om iets te organiseren dat wel mogelijk was. Door onzekerheden bij fokkers waren het aantal tentoongestelde dieren soms wat minder, maar naar verwachting zal dat bij de cavia’s weer enigszins aantrekken.

 

Ondanks voorgaande mogen we terugkijken op een succesvol seizoen als NCC. De NCC Caviadagen in Tiel en IJmuiden waren goed bezocht door NCC leden en andere cavia liefhebbers. Naast deze caviadagen waren/zijn er nog drie onder de KLN vlag georganiseerde open tentoonstellingen die extra gepromoot zijn en naast de Caviadagen onderdeel uitmaken van de NCC Topfokker Competitie. Deze KLN shows Dierendagshow Ulft, Hanzeshow Kampen en Dierenparade Noordshow hadden/hebben allemaal ruim meer dan honderd cavia’s in veel verschillende kleuren en de verschillende haarstructuren. Met dank aan de KLN waren de Dierendagshow en Noordshow voor alle NCC leden toegankelijk, ook diegenen die geen lid waren van de KLN. Deze proef resulteerde in +/-20% extra inzenders tijdens deze shows.

 

Ook dit jaar hebben we als NCC weer meerdere nieuw leden mogen verwelkomen, waaronder een aantal jeugdleden. Wij heten deze leden via deze weg nogmaals welkom.

 

Op dit moment zijn de voorbereidingen van het NCC jaarboek 2022/23 in volle gang. Naar verwachting zal dit jaarboekje voor de Noordshow beschikbaar komen voor onze leden. Na ontvangst van de contributie over het verenigingsjaar 2023, zal het jaarboek worden toegezonden.

 

Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):
· Seniorleden: €15,00
· Jeugdleden: €12,50
· Combinaties: €17,50

Contributie kan overgemaakt worden:
T.a.v. Nederlandse Caviafokkersclub
IBAN/SEPA nummer: NL47RABO0139037845
BIC nummer: RABONL2U


Omdat dit een periode is van niet alleen terugkijken, kijken wij al graag vooruit en voegen wij als NCC bestuur een overzicht van belangrijke data voor 2023 toe.

Agenda 2023

· Zaterdag 11 Februari Algemene Ledenvergadering NCC
· Zaterdag 22 April NCC Caviadag Tiel
· Zaterdag 10 Juni NCC Caviadag IJmuiden
· NCC Cavia Club-dag (Datum nog te bepalen)


Naast de NCC Caviadagen en Nationale KLN Shows (Oneto en Noordshow) maken de volgende tentoonstellingen onderdeel uit van de NCC Topfokker Competitie:

· Zaterdag 30 September Dierendagshow Ulft (Regio Oost)
· Vrij-/Zaterdag 15/16 December Hanzeshow Kampen (Regio Midden)
Eventuele shows in andere regio’s worden nog bekendgemaakt

Namens Het NCC Bestuur

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2023 en tot ziens bij een volgende NCC activiteit

Foto’s aangeboden door HKSV Kampen