De laatste dagen worden caviafokkers/houders gecontacteerd om mee te werken aan een onderzoek naar de aanwezigheid van het “Chlamydia caviae” bacterie bij cavia’s. Deze bacterie kan bij zowel cavia als mens ziekte veroorzaken. Het is echter nog niet bekend hoe vaak deze bacterie bij cavia’s voorkomt. Middels dit onderzoek is het de bedoeling dit verder in kaart brengen. De onderzoekers zullen bij caviafokkers door het hele land bij een aantal dieren een ooguitstrijkje nemen en een kort klinisch onderzoek uitvoeren om het voorkomen van deze bacterie te kunnen bepalen. Daarnaast zal een schimmelmonster genomen worden. Hierbij wordt er met een soort tandenborstel een aantal keer over het lijf van uw cavia gestreken. Zowel het maken van een ooguitstrijkje als het nemen van een schimmelmonster zijn absoluut geen vervelende/ingrijpende handelingen voor uw cavia (wordt vermeld in de begeleidende mail)!

 

De NCC is recentelijk geïnformeerd en verzocht om mee te werken aan dit onderzoek door studenten van de Faculteit diergeneeskunde aan de universiteit Utrecht, in samenwerking met onder andere de Kleindier Liefhebbers Nederland. De NCC zal dit tijdens hun bestuursvergadering van 20 oktober bespreken en een standpunt innemen. Tot die tijd zal er geen medewerking verleend worden aan dit onderzoek. Mocht het NCC beslissen om medewerking te verlenen, dan zal er geen informatie met de onderzoekers gedeeld worden, zonder daar vooraf zijn/haar leden over te informeren en expliciet toestemming te vragen van zijn/haar individuele leden.

 

Op dit moment is het niet duidelijk voor het NCC bestuur op welke manier de onderzoekers aan de e-mail adressen en of telefoonnummers van caviafokkers/houders tot bij de onderzoekers zijn gekomen. Deze zijn niet door de NCC aangeleverd.

 

Mochten caviafokkers/houders mee willen werken aan het onderzoek dan staat ze dat natuurlijk vrij om dit te doen.

 

Het NCC bestuur zal 21 oktober haar standpunt betreffende dit onderzoek naar de “Chlamydia caviae” laten weten.