De proef “Toelaten NCC leden die (nog) geen lid zijn van de KLN bij geselecteerde KNL shows” wordt voor twee jaar gecontinueerd en een aantal geselecteerde regio shows kunnen hier ook gebruik van gaan maken.   
        
Deze proef is in 2020 voor het eerst gestart, maar kwam niet van de grond door de vele afgelaste shows van de laatste jaren. Afgelopen periode hebben de Dierendag Show in Ulft en de Dierenparade Noordshow gebruik kunnen maken van deze proef.     
 
Doelstelling van deze proef is om extra inzenders/cavia’s op de geselecteerde shows te krijgen en inzenders te enthousiasmeren om naast het lidmaatschap van de NCC ook die van de KLN te nemen.   
                    
Uit de gezamenlijke evaluatie is gebleken dat deze doelstellingen gerealiseerd zijn.
 
Komend jaar zal deze proef van toepassing zijn op de volgende shows:
     
Open tentoonstellingen (NCC Regio tentoonstellingen):
 Dierendag show Ulft 30 september 2023 (Regio Oost)
 Hanzeshow Kampen 15/16 December 2023 (Regio Midden)
 Regio Noord, Regio Zuid en Regio West worden binnenkort bekend gemaakt.
 
Nationale Bondstentoonstelling:
 Dierenparade Noordshow Hardenberg 20 januari 2024
 
Om nog meer cavia liefhebbers te betrekken bij deze shows zijn de KLN en NCC in overleg over het vaststellen van de criteria van de “vrije- of liefhebbersklasse”. Bij het vaststellen van deze criteria zal ook de “KLN Standaardcommissie Cavia’s” betrokken worden.