Een initiatief ontstaan bij twee van onze NCC leden Alexander van Ittersum en Tom Smak, hebben ertoe geleid dat Belgische en Nederlandse fokkers en liefhebbers van de uitmonstering tan/lux/otter/zilvervos samenkwamen, om de standaard en alle facetten van de fokkerij met elkaar te bespreken.

Na de opening met koffie en thee gaf Tom een inkijkje in de theorie van de genetica, waarmee meer inzicht werd gegeven over vererving binnen de uitmonsteringsgroep die besproken gaat worden.

Onder leiding van Aly Bennink werden door de fokkers meegebrachte dieren besproken en werden de specifieke kenmerken met voorbeelden verduidelijkt. Zaken als onder andere de breedte van de buikstreep, oogringen, neustekening, spitsen en pootbelijning zijn besproken.

Ook werd er gesproken over de Lux i.v.m. de al dan niet (tijdelijke) erkenning. De komende maand zal hierover een besluit genomen worden.

Al met al een bijzonder leerzame bijeenkomst die voor herhaling vatbaar is. Waarvoor dank aan Aly Alexander en Tom voor hun gastvrijheid, initiatief en voorbereiding van deze eerste editie van deze fokkersdag.