Omdat de Covid-19 maatregelen het toelieten, heeft er een door de “Standaardcommissie Cavia’s en Kleine Knagers” een beoordeling plaatsgevonden van een drietal cavia-varianten. Vorig jaar kon deze beoordeling niet plaatsvinden ondanks de creativiteit ideeën die geopperd werden door de commissie. Elke keer wanneer er weer een oplossing werd gevonden door de commissie om de beoordeling te laten plaatsvinden, binnen de geldende Covid-regels van dat moment, werden er weer regels aangescherpt en moesten de initiatieven afgeblazen worden. Dit ter frustratie van de commissieleden en de fokkers die dieren in een zo goed mogelijke conditie wilde voorbrengen.

Ook dit jaar leek het er in eerste instantie dat de erkenning niet kon plaatsvinden i.v.m. het annuleren van de Noordshow, het door de Kliendier Liefhebberij Nederland (KLN) aangewezen moment van de verschillende erkenningen.

Door het wegvallen van een aantal Covid-regels in januari, heeft de commissie snel geschakeld en heeft er in Tiel een beoordeling plaatsgevonden t.b.v. de definitieve cavia erkenningen.

Ter beoordeling waren de Skinny en de kleur Champagne en uitmonstering Lux aangeboden. Deze drie varianten hadden al eerder een voorlopige erkenning gekregen. Voor de Skinny was het de reglementair de laatste mogelijkheid om voorlopige erkenning om te zetten naar een definitieve erkenning. De status van voorlopige erkenning kan maximaal viermaal verlengd worden. Mocht er na het maximaal aantal voorlopige erkenningen nog geen definitieve erkenning verleend worden door de KLN, dan start de erkenningsprocedure weer vanaf het begin.

Bij de Skinny heeft de KLN gemeend om eerst af te wachten of er onderzoeken beschikbaar kwamen die aangeven of het (gedeeltelijk) naakt zijn van deze variant, negatieve gevolgen zou kunnen hebben met betrekking tot dierenwelzijn. Berichten hierover zijn geverifieerd en blijken niet gebaseerd op onderzoeken  maar meer op persoonlijke voorkeuren/smaak of gerelateerd aan de Baldwin variant. Bij deze Baldwin variant gaat het om een volledig naakt dier, waaraan een genetisch defect aan te grondslag ligt. Vanuit de NCC en KLN wijzen wij dan ook het fokken en tentoonstellen van deze Baldwin variant ten zeerst af. Bij de nu erkende Skinny variant is er niet gebleken dat er een eventueel dierenwelzijnsissue in het geding zou kunnen zijn. I.v.m. dierenwelzijn zijn er wel regels opgenomen in het KLN tentoonstellingsreglement wat betreft het de temperaturen waarin de Skinnies tentoongesteld kunnen worden.

De standaard commissie heeft een positief advies afgegeven voor de Skinny (in alle in Nederland erkende kleuren en/of kleurcombinaties) de kleur Champagne (in alle in Nederland erkende haarstructuren) en uitmonstering Lux (in alle in Nederland erkende haarstructuren). Het advies van de commissie is door het KLN hoofdbestuur overgenomen, waardoor deze drie varianten vanaf 1 april 2022 definitief erkend zijn.

Namens de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) feliciteren wij alle betrokkenen bij het creëren van deze nieuwe varianten en hopen deze tijdens de onder NCC vlag georganiseerde Caviadagen en KLN tentoonstellingen.

Foto’s van de certificaat uitreiking zijn beschikbaar gesteld door Kleindier Magazine