Nederlandse Cavifokkers Club (NCC) Erelid Anneke Vermeulen-Slik in het zonnetje gezet tijdens KLN ALV van 23 oktober 2021
Werd Anneke vorig jaar al verrast tijdens een eerdere KLN bijeenkomst met het erelidmaatschap van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Is het aantal onderscheidingen tijdens de KLN ALV van 23 oktober nogmaals uitgebreid.
Zo werd de “Hoogendijk-Wilson Eere Wisselbeker” aan een enigszins sprakeloze Anneke uitgereikt.
De commissie tot toekenning van den “Hoogendijk-Wilson Eere Wisselbeker” schrijft in oud Hollands :
Telke jare tot te wijzen aan een Nederlander of Nederlandsche, die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt jegens de Nederlandsche rasfokkerij in het algemeen, kent deze Eere Wisselbeker toe in de jaren 2021 aan Mw. A. M. Vermeulen-Slik.
Daarnaast ontving Anneke ook nog de KLN “Master Class Oorkonde” met de volgende onderbouwing:
Het bestuur en de leden van Kleindier Liefhebbers Nederland in de algemene ledenvergadering op zaterdag 23 oktober 2021 bijeen.
Besluit de hoogste KLN onderscheiding “Master Class” toe te kennen aan Mevrouw Anneke Vermeulen-Slik, te Apeldoorn.
Voor haar jaren lange en deskundige inzet voor de KLN. Zij verrichte haar werkzaamheden in diverse functies en rollen.
De kleindier liefhebberij is haar daarvoor zeer erkentelijk.
KLN waardeerd en eert Anneke Vermeulen-Slik op deze wijze. Dat uw activiteiten stimulerend mogen werken op de andere leden.
Als Nederlandse Caviafokkers Club onderschrijven wij de mooie woorden zoals deze tijdens de KLN bijeenkomst zijn uitgesproken en willen wij ons Erelid Anneke van harte feliciteren en hopen dat zij haar “ambassadeurschap” voor de Cavialiefhebberij nog lang zal blijven vervullen
Foto van de huldiging is beschikbaar gesteld door Jan Bosch/ Kleindier Magazine