Tijdens ons laatste NCC bestuursoverleg hebben wij moeten beslissen dat de NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden van zaterdag 19 september 2020 geen doorgang kan vinden.
De geldende Corona Regels maakt het onmogelijk om op de beschikbare locatie een Caviadag te organiseren die recht doet aan de titel “NCC Inge van der Goot Memorial Caviadag IJmuiden“. Verschillende opties zijn bekeken om de veiligheid van inzenders, keurmeesters en andere betrokkenen te garanderen. Stuk voor stuk resulteerde dit in oplossingen die afbreuk deden aan de doelstellingen van de NCC Caviadagen.

Op dit moment zijn wij als NCC bestuur in overleg met een aantal leden en tentoonstelling organisaties om te onderzoeken welke mogelijkheden er op dit moment nog wel zijn om Caviadagen/-keuringen te organiseren. Wij hopen jullie hierover de komende weken te informeren.

Voor nu geldt nog steeds, pas vooral goed op uzelf en uw naasten.

Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur