Deze maand wordt er in twee artikelen aandacht besteed aan de cavia. Het eerste artikel gaat over ons gewaardeerde Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) lid en cavia keurmeester Luc de Donder uit het Belgische Dendermonde. Hierin vertelt Luc dat de kleindierliefhebberij met de paplepel is ingegeven en dit gecontinueerd is nadat hij, nu 35 jaar geleden, kennis kreeg aan zijn vrouw.

Een tweede artikel gaat over de Skinny cavia. In Europa heeft deze variant een verschillende erkenningsstatus per land.  In Nederland heeft deze variant sinds een paar jaar een voorlopige erkenning. In Denemarken, Zweden, Noorwegen en Hongarije is er een volledige erkenning.

In Nederland wordt er ook regelmatig negatief gesproken over de Skinny. Soms zonder enige argumentatie, een andere keer verwijzend naar dierenwelzijn. Ook in een discussiestuk van de KLN over het fokbeleid wordt het fokken van de skinny als niet wenselijk betitelt. Het idee is dat vele voor- en tegenstanders hun persoonlijke smaak de voorkeur geven boven feitelijkheden. Nu valt er over smaak te twisten, maar kan dit niet ten grondslag liggen aan beslissingen over het al dan niet toelaten/-kennen van deze variant.

Vanuit de NCC zien wij de discussie omtrent de skinny met vertrouwen tegemoet, mits dat deze gevoerd gaat worden met de juiste (onderbouwde) argumentatie.