Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)

 

Datum:           zaterdag 11 februari 2023

Aanvang:       13:00 uur

Locatie:         Verenigingsgebouw T.K.V.

Adres:            Bulkweg 1 te Tiel

 

Agenda

 1. Opening voorzitter
 2. Vaststellen agendapunten
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen vorige ledenvergadering
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 1. Bestuursverkiezing
 • Voorzitter (Alfred J. Rozemeijer) aftredend en herkiesbaar

Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden via caviaclub@outlook.com

 1. Schema van aftreden
 • Secretaris 2024
 • Penningmeester 2025
 • Voorzitter 2026

10.Bestuursbeleid en planning

11.Eren en waarderen

12.Rondvraag

13.Sluiting van de vergadering

 

Naast de jaarlijkse ALV willen wij als NCC graag een activiteit toevoegen aan deze middag. 

Ons lijkt het leuk en leerzaam om na de ALV enkele keurmeesters een presentatie te laten geven over kleurgenetica en het samenstellen van fokkoppels.

Na het theoretische gedeelte is er de mogelijkheid om zelf meegebrachte dieren met de keurmeesters te bespreken. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar wat nou precies de juiste kleur creme/buff/safraan/goud is en hoe deze kleur nou precies moet zijn in de verschillende haarstructuren.

Daarnaast de vraag welke dieren koppel je met elkaar in de fokkerij om zo dicht mogelijk bij de beschreven standaard te komen qua bouw, type, kop, oren en kleur.

Deze interactie tussen leden en keurmeesters kan een ieder lid verder helpen in de fokkerij om vervolgens de juiste kwaliteit te tonen op de tentoonstellingen.

We verzoeken om van te voren aan te geven welke rassen en kleuren worden meegebracht, zodat de keurmeesters hierop voorbereid zijn. Dit kan via ons mailadres caviaclub@outlook.com.

Deze middag zal voor 17:00 uur worden afgesloten met de huldiging van de kampioenen van de NCC topfokker-competitie 2022.

Ben je nog geen lid van de NCC en wil je toch meepraten over de toekomst van de NCC en de presentaties bijwonen, wordt dan lid:

Vul hiervoor het formulier in dat beschikbaar is op onze webpagina, https://www.caviaclub.nl/lidmaatschap/

 

Graag tot ziens bij de NCC Algemene Leden Vergadering

Met vriendelijke groet,

het NCC Bestuur