December update NCC Bestuur

Als NCC bestuur hebben wij ons laatste overleg van 2020 gehad en hebben lopende zaken besproken:

Jaarboek 2020/21:
De eerste artikelen en advertenties aangeleverd door leden en bestuur zijn aangeleverd en zijn in het eerste ontwerp van het jaarboek opgenomen. Het is nog altijd mogelijk om artikelen en/of advertenties aan te leveren. Artikelen en advertenties kunnen nog gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende advertentiekosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.
De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:
NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro
Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro

· Hele Pagina : 40,00 Euro

Algemene Leden Vergadering (ALV):

Traditie getrouw zou de NCC ALV begin februari plaatsvinden in Tiel. De verwachting is dat het in februari nog niet mogelijk is om met de leden samen te komen voor deze ALV. Als bestuur is er besloten om de ALV uit te stellen en later een nieuwe datum te communiceren. Deze datum zal volgens de NCC statuten voor 30 juni 2021 zijn. Mocht het op de nieuwe datum onverhoopt nog niet mogelijk zijn om fysiek bij elkaar te komen dan zal er een video vergadering georganiseerd worden, zodat de NCC leden kunnen deelnemen aan deze ALV.

Controle dierenwelzijn:
We hebben de eerste reacties van leden ontvangen en hebben vragen gesteld aan verschillende instanties. Hierop zijn reacties ontvangen en aanvullende vragen gesteld. Naar verwachting kunnen de NCC leden over 1 a 2 maanden een update via de mail verwachten.
2020 is een veel bewogen jaar geworden maar als bestuur hopen wij dat dit snel achter ons kunnen laten en willen via deze weg iedereen prettige Kerstdagen en een gelukkig en bovenal een gezond 2021 toewensen en hopen elkaar snel weer te zien bij één van de cavia activiteiten.
Tot die tijd, let goed op jezelf en je naasten.