Zaterdag 21 januari 2023 was het eindelijk weer zover, de “Dierenparade Noordshow” kon voor het eerst doorgaan in de evenementenhal van Hardenberg.

Voor de Cavia’s was er een eendaagse keuring georganiseerd waar, met toestemming van de Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN), als proef ook Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) leden zonder KLN lidmaatschap aan deel konden nemen. Mede door deze mogelijkheid waren er bijna 150 cavia’s ingeschreven, dit zijn er meer dan over de laatste voorgaande edities van de Noordshow. De komende maanden zal deze geboden mogelijkheid van inschrijving door niet-KLN leden geëvalueerd worden en zal gekeken worden of deze mogelijkheid gecontinueerd of zelfs uitgebreid kan worden.

De Noordshow had de mogelijkheid geboden om voor inzenders die op de zaterdag niet te vroeg uit de veren wilden komen, vrijdags al in te kooien. Door verschillende inzenders werd hier gebruik van gemaakt. Zaterdag tussen acht en negen waren alle cavia’s ingekooid, ondanks de verschillende codes geel en oranje van de laatste dagen.

Klokslag negen uur konden de keurmeesters met hun keuring beginnen en zagen ze vele haarstructuren en kleuren langskomen.

De kwaliteit was over het algemeen hoog. Werden eerdere edities van de Noordshow wel eens gezien als de mogelijkheid om van overtollig fokmateriaal af te komen, is dit de laatste edities niet meer het geval.

Ook dit jaar kregen aandachtige toeschouwers van de keuring weer veel informatie over de onderdelen waarop de cavia beoordeeld wordt. Ervaren en beginnende fokkers, maar ook de liefhebbers konden weer met een schat aan informatie huiswaarts gaan.

Graag willen wij de organisatie van de Noorshow, KLN, Inzenders, Keurmeesters, aandragers, schrijvers, maar ook de cavia-geïnteresseerden bedanken voor hun aanwezigheid en participatie en de prijswinnaars van deze show feliciteren.

Ondanks dat het aantal van 150 ingezonden dieren op een haar na niet gehaald werd, heeft de KLN gemeend ter promotie van de cavia alsnog het “Gouden Tientje” uit te reiken voor de fraaiste cavia van de show. Aangezien dit gouden tientje al enige jaren niet meer was uitgereikt in onze diergroep was dit de kers op de taart voor deze dag.

Uitslagen Noordshow 2023:

Winnaar gouden tientje: US-Teddy goud-agouti-wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Show: US-Teddy goud-agouti-wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Jeugdshow: Texel zwartbont Dylan Smidt

Fraaiste van de Show op 1 na: Gladhaar beige zeug Jan Snijder.

Fraaiste van de Show op 2 na: US-Teddy driekleur zwart rood wit zeug Lotte Beltman.

Fraaiste van de Show op 3 na: Lunkarya driekleur zwart rood wit zeug Mark looman.

Fraaiste van de Show op 4 na: Borstel gemengd schimmel (zwart-rood) beer Michael van den Heijkant.

Fraaiste van de Show op 5 na: Gladhaar Engels gekruind goud-agouti zeug Michael van den Heijkant.

Fraaiste van de Jeugdshow op 1 na: Gladhaar crème Combinatie Schuurman

Fraaiste van de Jeugdshow op 2 na: Gladhaar wit donkeroog Combinatie Schuurman

Fraaiste van de Show ander geslacht: Borstel gemengd schimmel (zwart-rood) beer Michael van den Heijkant.

Als NCC feliciteren wij alle inzenders met het behaalde resultaat.

Omdat de organisatie van de Noordshow, KLN en NCC altijd willen kijken naar verbetering van deze show en het nog meer toegankelijk maken voor cavia-geïnteresseerden, willen wij van anderen horen wat hun ideeën hierover zijn en vragen dit met de NCC te delen middels een mail via caviaclub@outlook.com. Resultaten worden dan geëvalueerd met de betrokken organisaties en eventueel verwerkt in volgende edities.

Punten van aandacht die al zijn aangebracht zijn de catering voor keurmeesters, prijsuitreiking en prijsschema, aankleding NCC stand, positionering van de cavia’s op de tentoonstellingsvloer.