Artikel Kleindier Magazine (KM juli 2021) over controles op basis van de “Wet Dieren” onder de titel “Een inspecteur op mijn erf”.

Ook bij caviafokkers/liefhebbers komen controles op basis van deze wet regelmatiger voor en roept bij de gecontroleerde steeds weer vragen op. Dit wordt nog meer aangewakkerd door berichtgeving rond de recente aanpassingen op deze wet.

In het artikel van KM wordt ingegaan op de vertrekpunten van de wet met de vijf vrijheden voor de dieren, op welke wijze de wet wordt gehandhaafd (wie voert de controles uit) en de onduidelijkheden die betrekking hebben op onze hobbyfokkerij, met name de wijze van huisvesting en de definitie van “Bedrijfsmatig handelen”.

Wij als Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) roepen onze leden op om eventuele ervaring met betrekking tot deze controles met ons te delen, zodat wij direct of via Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) en KleindierNed, (indien nodig) in overleg kunnen treden met de daarvoor bevoegde instanties.

Landelijke inspectiedienst van de Dierenbescherming (LID) is de instantie die over het algemeen controles uitvoert. In eerste instantie gebeurt dit op basis van meldingen via 114 (Red een dier) maar steeds vaker ook op basis van “te koop” aangeboden cavia’s via Marktplaats.

Reacties i.v.m. controles “Wet Dieren” of andere dierenwelzijnsvragen/opmerkingen kunnen aan de NCC gemaild worden via cavia.kleindiercontroles@gmail.com . Om privacy te garanderen is dit emailadres alleen toegankelijk voor de voorzitter van de NCC en zal alleen geanonimiseerde informatie na goedkeuring van de eigenaar breder gedeeld worden. Dit zal in het NCC A.V.G. reglement worden opgenomen.

Proefnummer Kleindier Magazine aanvragen

U hebt de mogelijkheid om eenmalig een proefnummer aan te vragen, zodat u daarna kunt beslissen of u een abonnement wilt nemen.
U kunt ook de inhoud van oudere nummers inkijken, ga daarvoor naar het Online archief.