Het Kleindier Magazine (KM) van november is wederom het lezen waard, ook voor cavia geïnteresseerde.

Een artikel geschreven door Anneke Vermeulen geeft inzicht in het fokken van de Engels en Amerikaans gekruinde varianten. Er wordt ingegaan op het ontstaan van deze varianten en de puntenverdeling zoals deze wordt gehanteerd tijdens keuringen. Bij het onderdeel fokken wordt ingegaan op het kruisen van gladkop x gekruinde dieren en geadviseerd dat startende fokkers van deze gekruinde varianten starten met meerdere koppels.
Wilfried Lombary schrijft over zijn bezoek aan duizendpoot Alex Cloosterin die naast caviakeurmeester/-fokker ook interesses heeft voor de Watermaalse baarkriel, Indiase pauwstaart, Poolse langsnavel en als afsluiting ook de schilderpenseel hanteert.

Alex verteld over de moeilijkheid om buff cavia’s te fokken in de juiste kleurnuance en dat hij hiervoor fokmateriaal uit het buitenland heeft gehaald.

Niet alleen cavia gerelateerd maar voor iedereen interessant wordt er, niet voor het eerst, in deze KM ingegaan op de “Hobby- of bedrijfsmatige dierhouderij”.