Het heeft wat langer geduurd dan gehoopt, maar het resultaat (al zeggen wij dit zelf 😉) mag er dan ook wel zijn. Het Nederlandse Caviafokkersclub (NCC) Jaarboek 2021/2022 is beschikbaar en zal aan alle leden die hun contributie hebben voldaan de komende week worden toegestuurd.

 

Voor diegene die hun contributie nog niet hebben voldaan kunnen dit alsnog doen via onderstaande gegevens of hebben de mogelijkheid om dit tijdens de NCC Caviadag in Tiel van 30 april bij de daar aanwezige NCC stand te doen.

 

Contributie (inclusief het toezenden van het NCC Jaarboek):

Seniorleden:                      €15,00

Jeugdleden:                       €12,50

Combinaties:                     €17,50

Nederlandse Caviafokkersclub

IBAN/SEPA nummer:         NL47RABO0139037845

BIC nummer:                     RABONL2U

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden voor 1 december bij de secretaris van de NCC via E-mailadres: caviaclub@outlook.com