Wat als beide ouders zijn behept met het caviavirus, dan zou dat goed kunnen overslaan op hun kinderen, maar is natuurlijk nog geen garantie.

In een artikel van “Boerenvee” van deze maand, kunnen we lezen dat dit zeker van toepassing in op de twee dochters Yasmijn en Aimée van Martine en Ruben. Martine en Ruben kennen we binnen de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) als actie inzenders tijdens onze caviadagen, keurmeesters van verschillende knuffelkeuringen en de laatste ook als penningmeester van de NCC.

Omdat het klopt dat “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” omarmt de NCC haar jeugdleden en proberen hen waar mogelijk te ondersteunen met “raad en daad” en niet onbelangrijk goede cavia’s om een eigen stem op te bouwen.

Tijdens de laatste ALV is het voornemen besproken om een aanpassing door te voeren in de statuten van de NCC. De voorgenomen verandering houdt in dat jeugdleden vanaf 4 jaar lid kunnen worden van de NCC en vanaf die leeftijd cavia’s kunnen inzenden bij door de NCC georganiseerde caviadagen.