Oktober update NCC Bestuur

Gelet op de vakantieperiode de vele annuleringen van tentoonstellingen zijn de afgelopen periode een aantal korte overleggen geweest waarvan hier een aantal behandelde onderwerpen:
Cavia promotiedagen tijdens de nationale kleindierenshows Oneto en Noordshow:
Door het annuleren van beide shows is er overleg geweest met Oneto en Noordshow waarin is afgesproken om te proberen de promotiedagen in het volgende show seizoen alsnog te laten plaatsvinden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van de KLN.
Definitieve erkenning Skinny:

Als voorbereiding op de definitieve erkenning van de Skinny cavia is een brief verzonden aan het KLN bestuur en de relevante commissies. In deze brief is verwoord dat de argumenten die gebruikt werden om niet een definitieve maar een voorlopige erkenning te geven zijn achterhaald of niet worden onderbouwd door uitgevoerde onderzoeken.

I.v.m. het annuleren van de Noordshow, de aangewezen show voor erkenning van de verschillende diergroepen kan hier geen erkenning plaatsvinden. Reglementair zal de KLN een alternatieve show aanwijzen, maar naar verwachting gaan er de komende periode geen shows plaatsvinden. De standaard commissie Cavia’s en Kleine knagers in overleg met de KLN om te zoeken naar alternatieven.

Voorbereidingen Jaarboek 2020/21:
Voorbereidingen voor het samenstellen van het Jaarboek 2020/21 is gestart. Het verzoek aan leden is om aan te geven of zij in deze editie hun advertentie opgenomen willen zien. Advertenties kunnen gemaild worden aan caviaclub@outlook.com de daarbij behorende kosten kunnen worden overgemaakt aan Nederlandse Caviafokkersclub NL47RABO0139037845.


De volgende advertentie kosten zijn van toepassing:

NCC Leden:
· ½ Pagina : 10,00 Euro
· Hele Pagina : 20,00 Euro

Niet NCC Leden:
· ½ Pagina : 20,00 Euro

· Hele Pagina : 40,00 Euro

Controle dierenwelzijn:
Over de laatste periode hebben we van leden vernomen dat er dierenwelzijn controles hebben plaatsgevonden bij cavia houders/fokkers. Hierover kunnen de NCC leden binnenkort een mail verwachten. Mochten cavia houders/fokkers ervaring hebben met deze controles en deze willen delen met de NCC dan kunnen ze dit doen via een “Persoonlijk Bericht (PB)” of email aan caviaclub@outlook.com. Eventueel gedeelde informatie zal vertrouwelijk worden behandeld