Na de maximale drie termijnen van drie jaar (volgens de statuten) was er tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NCC  het onvermijdelijke afscheid van Ruud Swaap als voorzitter van deze vereniging. Tijdens zijn voorzitterschap heeft Ruud zich ontpopt als ambassadeur van de Cavia kleindierensport door de belangen van de NCC leden te behartigen  en te verdedigen. Hij bezocht veel Kleindieren Liefhebberij Nederland (KLN) bijeenkomsten en was vaak te vinden bij tentoonstellingen waar aandacht besteed werd aan de door hem zo geliefde Cavia diergroep. Zie je in de breedte dat kleindierensport aan belangstelling terugloopt heeft Ruud samen met de verschillende bestuursleden dit binnen de NCC kunnen stabiliseren. Met instemming van alle aanwezige leden tijdens de ALV is Ruud benoemd tot “lid van verdienste” van de NCC.

De leden van de NCC en het bestuur bedanken Ruud en zijn vrouw Carla voor alles wat zij tot nu toe hebben betekend voor onze vereniging en zoals Ruud al memoreerde in zijn afscheid dat het hier ging om het afsluiten van een periode als voorzitter, maar geen afscheid van de cavia kleindierensport. Wij hopen Carla en Ruud in de verschillende hoedanigheden nog regelmatig te ontmoeten tijdens NCC en KLN activiteiten.

Verder nam ook Nathalie Biggeman afscheid als bestuurslid van de NCC. Na haar toetreden tot het bestuur in 2018 heeft ze zich ingezet voor de NCC, maar heeft moeten constateren dat er door een drukke zakelijke en privé agenda steeds minder tijd overbleef voor de NCC. Wij bedanken Nathalie voor haar inzet binnen het bestuur, maar zijn overtuigd haar nog regelmatig te ontmoeten tijdens NCC activiteiten.

Tijdens de ALV is Alfred Rozemeijer gekozen als voorzitter van de NCC. Na zijn verkiezing geeft hij aan “er zin in te hebben”.