Thea van der Vliet – Kramer overleden

Vandaag ontvingen wij het droevige bericht dat Thea van der Vliet maandag 14 september op negenenzeventig jarige leeftijd is overleden.

Thea is al vanaf 1986 lid van de Nederlandse Caviafokkers Club (NCC) en is een gewaardeerd Gladhaar driekleur en borstelhaar fokker geweest.

Naast de caviafok was Thea ook bestuurlijk actief en is ze o.a. negen jaar penningmeester geweest en heeft zich ingezet voor de NCC stand/winkel bij de verschillende cavia/kleindier-evenementen. Thea’s activiteiten zijn gewaardeerd en is Thea hiervoor bedeeld met de ere titel “NCC Lid van Verdienste”.

Wij wensen haar man, (klein-)kinderen, verdere familie en vrienden sterkte bij dit onmetelijke verlies.

Het bestuur – Nederlandse Caviafokkers Club (NCC)