Voordat er strengere richtlijnen gingen gelden heeft het NCC bestuur overleg gehad. Graag willen wij via deze weg een update geven van een paar besproken zaken.
Er is een verzoek gekomen om NCC bestuursberichten niet alleen te publiceren via de NCC Facebook- en webpagina’s maar ook via mail te versturen, dit omdat niet iedereen over facebook beschikt of regelmatig op de webpagina kijkt. Wij gaan bestuursberichten mailen naar NCC leden die ons hun emailadres hebben gegeven. I.v.m. de A.V.G. regels kan iemand die deze berichten niet wil ontvangen een antwoord terugsturen met het verzoek om verwijderd te worden uit deze mailinglijst.
Om kosten te besparen en de overleg frequentie te verhogen is er besloten dat bestuursvergaderingen ook via communicatie apps zoals bijvoorbeeld Skype gaan plaatsvinden. Hierdoor is het niet meer nodig dat iedereen naar een bepaalde locatie ergens in Nederland moet komen om te overleggen en kunnen we doorgaan, ook tijdens de Corona restricties.
De contributie voor 2021 zal worden aangepast zoals besproken en geaccordeerd tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2020. Door het samenvoegen van contributie en de verzendkosten van het jaarboek krijgen leden na het voldoen van de contributie automatisch het jaarboek toegezonden. Door het laten vervallen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden hopen wij een drempel weg te nemen voor nieuwe leden. De contributie voor 2021 zal er als volgt uitzien:
Contributie inclusief het toezenden van het jaarboek:
Seniorleden: € 15,00
Jeugdleden: € 7,50
Combinaties: € 17,50
Verder wordt er onderzocht of contributie via een automatische incasso geïnd kan gaan worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van individuele leden.
De NCC wil regelmatiger op NCC Caviadagen en KLN tentoonstellingen met voldoende cavia aandacht de cavia promoten middels een informatie stand. Hiervoor wordt nieuw materiaal ontwikkeld en beschikbaar informatie materiaal geüpdatet.
Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur
Voordat er strengere richtlijnen gingen gelden heeft het NCC bestuur overleg gehad. Graag willen wij via deze weg een update geven van een paar besproken zaken.
Er is een verzoek gekomen om NCC bestuursberichten niet alleen te publiceren via de NCC Facebook- en webpagina’s maar ook via mail te versturen, dit omdat niet iedereen over facebook beschikt of regelmatig op de webpagina kijkt. Wij gaan bestuursberichten mailen naar NCC leden die ons hun emailadres hebben gegeven. I.v.m. de A.V.G. regels kan iemand die deze berichten niet wil ontvangen een antwoord terugsturen met het verzoek om verwijderd te worden uit deze mailinglijst.
Om kosten te besparen en de overleg frequentie te verhogen is er besloten dat bestuursvergaderingen ook via communicatie apps zoals bijvoorbeeld Skype gaan plaatsvinden. Hierdoor is het niet meer nodig dat iedereen naar een bepaalde locatie ergens in Nederland moet komen om te overleggen en kunnen we doorgaan, ook tijdens de Corona restricties.
De contributie voor 2021 zal worden aangepast zoals besproken en geaccordeerd tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2020. Door het samenvoegen van contributie en de verzendkosten van het jaarboek krijgen leden na het voldoen van de contributie automatisch het jaarboek toegezonden. Door het laten vervallen van het inschrijfgeld voor nieuwe leden hopen wij een drempel weg te nemen voor nieuwe leden. De contributie voor 2021 zal er als volgt uitzien:
Contributie inclusief het toezenden van het jaarboek:
Seniorleden: € 15,00
Jeugdleden: € 7,50
Combinaties: € 17,50
Verder wordt er onderzocht of contributie via een automatische incasso geïnd kan gaan worden. Hiervoor zal toestemming gevraagd worden van individuele leden.
De NCC wil regelmatiger op NCC Caviadagen en KLN tentoonstellingen met voldoende cavia aandacht de cavia promoten middels een informatie stand. Hiervoor wordt nieuw materiaal ontwikkeld en beschikbaar informatie materiaal geüpdatet.
Met vriendelijke groet,
Het NCC Bestuur